Vergaderdata: agenda's en verslagen 2019

De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. Als u wilt kunt u aanwezig zijn bij de vergaderingen op de publieke tribune. De vergaderingen zijn van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur in het gemeentehuis in Elst aan de Dorpsstraat 67.

Vergaderdata 2019

De Participatieraad vergadert elke eerste vrijdag van de maand. Klik op een datum om de bijhorende agenda in te zien.

Agenda

Verslag

4 januari 2019  

1 februari 2019

 
1 maart 2019  
5 april 2019  
3 mei 2019  
7 juni 2019  
5 juli 2019  
2 augustus 2019  
6 september 2019  
4 oktober 2019  
1 november 2019  
6 december 2019  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda en verslag 2018  

Contactgegevens

Terug naar startpagina Participatieraad