Participatieraad

De Participatieraad is een adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen die te maken hebben met deelname van inwoners aan sociaal maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt.

Wat kan de Participatieraad voor u betekenen?kring met poppetjes

Wij hebben regelmatig contact met organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein. Ook bezoeken we regelmatig bijeenkomsten van deze organisaties. Daarhoren wij wat u bezighoudt. Deze informatie is belangrijk bij onze advisering. Natuurlijk kunt u met vragen ook contact opnemen met de Participatieraad.

Wilt u bij ons overleg aanwezig zijn?

U bent van harte welkom bij een vergadering van de Participatieraad. Elke eerste vrijdag van de maand vergaderen wij van 9:30 tot 11:00 uur in het gemeentehuis in Elst.

Onze werkwijze

Wij werken onafhandelijk van het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren. De leden van onze raad en de voorzitter zijn inwoners van de gemeente Overbetuwe. We hebben maximaal dertien leden. Wij zijn vrijwilligers en hebben kennis van de gebieden waarover wij advies geeft. Het gaat dan om de volgende wetten:

  • Wet maatwschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Participatiewet;
  • Jeugdwet;
  • Passend onderwijs.

Onze adviezen neemt het college van burgemeester en wethouders vaak over. Ook vraagt de gemeente aan ons om mee te denken over beleid dat ze maakt. Daarnaast gebruikt de  gemeenteraad onze adviezen bij zijn besluitvorming. Tot slot denken we mee over (actuele) onderwerpen binnen het sociaal domein.

Wilt u meer lezen?