Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door de afstand van huis naar school, een ziekte, handicap of gedragsprobleem. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die zo dicht mogelijk bij uw huis of instelling ligt.

Aanvragen leerlingenvervoer

Aanvraagformulier schooljaar 2018/2019

Wanneer heb ik recht op leerlingenvervoer?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

  • de school de dichtstbijzijnde school is vanaf uw woning;
  • uw kind niet zelfstandig kan reizen naar school door: afstand, een ziekte, handicap of gedragsprobleem;
  • de school op een afstand van 6 kilometer of meer ligt;
  • de school aansluit bij de gewenste geloofs- of levensovertuiging.

Behandeling aanvraag leerlingenvervoer

Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. Zolang uw aanvraag in behandeling is, kunt u geen gebruik maken van leerlingenvervoer.
Bekijk het stappenplan van uw aanvraag.

Soorten vergoedingen leerlingenvervoer

Er zijn drie soorten vergoedingen:

  • een kilometervergoeding voor de auto of fiets;
  • een vergoeding voor openbaar vervoer;
  • aangepast vervoer met taxibus of taxi.

Kosten

De gemeente berekent een eigen bijdrage wanneer de leerling naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat.

Bekijk de kosten op de pagina 'Kosten leerlingenvervoer'.

Wijzigingen en contact

Wijzigingen kunt u doorgeven via leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.

Kijk voor meer informatie over leerlingenvervoer op de pagina 'Extra informatie leerlingenvervoer'. Of neem contact op via 14 0481 of leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.

Bekijk het filmpje over leerlingenvervoer