Websites met informatie over geldzaken

Via het programma Bereken uw recht  kunt u op een gemakkelijke manier berekenen of u recht heeft op bijvoorbeeld kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, een vergoeding uit het declaratiefonds, of andere voorzieningen uit de bijzondere bijstand. Ook recht op landelijke regelingen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of studietoelage kunt u via deze website berekenen.

www.Zelfjeschuldenregelen.nl

www.nibud.nl