Hebt u een vermoeden van fraude met zorggelden?

Inwoners van de gemeente Overbetuwe die zorg ontvangen vanuit de Wmo of Jeugdwet (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een vervoersvoorziening) moeten zich houden aan een aantal regels. Ook moet de zorgverlener zich houden aan een aantal regels. Als de inwoner of zorgverlener zich opzettelijk niet aan deze regels houdt, dan wordt er fraude gepleegd.

Als u vermoedt dat iemand fraudeert, dan kunt u dit (anoniem) aan ons doorgeven. Wij starten dan een onderzoek om erachter te komen of er inderdaad sprake is van fraude.

Waarom is bestrijding van fraude nodig?
De gemeente Overbetuwe moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor zorg bij de juiste mensen terecht komt. Vooral omdat dit geld bestemd is voor ondersteuning van kwetsbare mensen. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat mensen zorg ontvangen die er geen recht op hebben. Soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.

Wat is fraude met zorggelden?

Voorbeelden van fraude met zorggelden zijn:

- zorg wordt gedeclareerd maar is niet (volledig) geleverd

- het persoonsgebonden budget wordt niet besteed aan zorg

Waar kan ik dit melden?

Als u een vermoeden van fraude hebt, dan kunt u dit melden door te mailen naar zorgsignalen@overbetuwe.nl. Graag ontvangen wij zoveel mogelijk informatie van u.