De Snelkookpan

De methode Snelkookpan is een praktische hulp voor mensen die een goed idee hebben om de samenleving te verbeteren, maar niet verder komen, vastlopen of waar alle energie uit is gelopen. De snelkookpan is een gesprek aan de hand van een aantal stappen van maximaal 2,5 uur, waarin het initiatief van verschillende kanten wordt belicht en waarna je als initiatiefnemer weet hoe je verder kan, wat je nog moet doen, of je besluit om er mee te stoppen. Het levert je dus in elk geval duidelijkheid op.

Voor wie?

U heeft een idee, maar u loopt vast als u denkt aan de vervolgstappen. Het gaat om een idee waar meerdere partijen bij betrokken zijn, of zouden moeten zijn. Het is een idee waaraan allerlei aspecten kleven. Het is een goed idee, maar de uitvoering is complex. Het is een idee zonder winstoogmerk en heeft als doel de samenleving (of een deel daarvan) te verbeteren.

Hoe werkt het?

U belt met de dorpscontactpersoon van uw dorp en legt uw idee voor. U bespreekt de dilemma’s of knelpunten waarmee u worstelt. Er wordt een intake afspraak gemaakt waarin wordt gecheckt waar het precies om gaat. U kunt uitgebreid uitleggen wat u drijfveren zijn, wat u wilt bereiken en waarom u op dit moment vastloopt.

Intakegesprek met dorpscontactpersoon

Als u samen met de dorpscontactpersoon in het intakegesprek tot de conclusie komt dat de snelkookpan een goede methode is om verder te komen maakt u afspraken voor het vervolg. De dorpscontactpersoon zal een bijeenkomst organiseren met de mensen die u nodig hebt. Dit gesprek vindt plaats in een door u te bepalen ruimte op een moment waarop iedereen kan. Dat kan overdag, maar ook s avonds zijn.

Gesprek met spelbord Snelkookpan

Het gesprek zelf wordt begeleid door de dorpscontactpersoon en neemt uiterlijk 2,5 uur tijd in beslag. Al met al kost het u wel 3 a 4 uur, want u begint niet gelijk als iedereen er is en wilt soms ook nog even napraten. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van het spelbord van de snelkookpan en omvat een aantal stappen die worden doorlopen. Op het spelbord wordt geschreven en dit krijg u dan ook mee naar huis na afloop van het gesprek.

Aan het eind van het gesprek weet u wat u te doen staat, heeft u een duidelijk idee van de zaken die u nog moet uitzoeken of oplossen en dat wat al klaar is. U heeft weer nieuwe energie om aan de slag te gaan, of weet dat u het idee nu niet wilt gaan uitvoeren.

snelkookpan spelmethode

Spelbord Snelkookpan