Inwonersinitiatieven

Regelmatig zijn er inwoners met een goed idee om de leefbaarheid in het eigen dorp of de wijk te verbeteren. Deze initiatieven hoeven niet altijd vanuit een dorpsraad of wijkplatform te komen.

Ook deze initiatieven van inwoners wil gemeente Overbetuwe stimuleren en als dat kan faciliteren, bijvoorbeeld met het Fonds Maatschappelijke Activiteiten (aanvraagformulier fonds maatschappelijke activiteiten). 

Ondersteuning

Voor ondersteuning van een initiatief mag u de kernenadviseurs benaderen. Zij zijn bereikbaar via telefoonummer 14 0481 of via e-mail info@overbetuwe.nl.

Overbetuwe Doet

De gemeente Overbetuwe start in november met een centraal, extern en digitaal platform Overbetuwe Doet: een platform dat de huidige subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven van inwoners vervangt. Het doel is om het gebruik van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven (FMI) gemakkelijker, toegankelijker en duidelijker te maken voor inwoners. Er wordt gestart met een pilot in Heteren. In april 2018 wordt de pilot geëvalueerd. Als het een succes blijkt wordt het platform verder in Overbetuwe uitgerold.