Inwonersinitiatieven

Regelmatig zijn er inwoners met een goed idee om de leefbaarheid in het eigen dorp of de wijk te verbeteren. Deze initiatieven hoeven niet altijd vanuit een dorpsraad of wijkplatform te komen.

Ook deze initiatieven van inwoners wil gemeente Overbetuwe stimuleren en als dat kan faciliteren, bijvoorbeeld met het Fonds Maatschappelijke Activiteiten (aanvraagformulier fonds maatschappelijke activiteiten). 

Ondersteuning

Voor ondersteuning van een initiatief mag u de kernenadviseurs benaderen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0481 of via e-mail info@overbetuwe.nl.

Overbetuwe Doet

De gemeente Overbetuwe is in 2018 gestart met een centraal, extern en digitaal platform Overbetuwe Doet: een platform dat de huidige subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven van inwoners vervangt. Het doel is om het gebruik van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven (FMI) gemakkelijker, toegankelijker en duidelijker te maken voor inwoners. Er werd gestart met een pilot in Heteren. De pilot bleek positief waarna Overbetuwe Doet afgelopen najaar ook van start ging in Valburg en in enkele buurten van Elst. De pilot is nu afgerond en wordt geëvalueerd. In de zomer besluit het college van burgemeester en wethouders over het vervolg van Overbetuwe Doet.

Met Overbetuwe Doet ondersteunt de gemeente Overbetuwe bewonersinitiatieven zonder ingewikkelde subsidieaanvragen en beoordelingscommissie. Op www.overbetuwedoet.nl kan iedereen een idee aanmelden en via waardecheques bepalen inwoners zelf aan welke initiatieven zij bij willen dragen.