Enquête speelbeleid

Wat zijn leuke plekken om te spelen en ontmoeten? Wat maakt een buurt fijn om te bewegen en te sporten? Hoe kunnen we alle inwoners op een goede manier mee laten denken bij het maken van speelruimte?

We werken aan een nieuw speelbeleid en doen dat graag samen met de inwoners. Tussen 2014 en nu zijn alle 130 speelplekken in Overbetuwe samen met inwoners tijdens wijk- of dorpsprojecten bekeken en opgeknapt. We vroegen inwoners mee te denken door een enquête in te vullen. Dat kon t/m 15 november.   

Veel inwoners vulden de enquête in

De enquête kon t/m 15 november 2020 ingevuld worden. Bijna 1000 inwoners vulden de enquête in. Op de kaart, die zichtbaar was in de enquête werden ruim 1700 reacties achtergelaten! Hartelijk bedankt voor het meedenken! De antwoorden geven inzicht in welke mate en wat precies belangrijk is gevonden aan de spreiding van speelplekken, de kwaliteit van de speelplekken en hoe de samenwerking is met de gemeente. 

Kinderburgemeester Julia en wethouder Dimitri deden een persoonlijke oproep voor alle kinderen van basisscholen in Overbetuwe: