Contact in de wijk

In Overbetuwe zijn acht dorpsraden en drie wijkplatforms actief. Een dorpsraad of wijkplatform is een zelfstandige organisatie van inwoners van het dorp of de wijk.

Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. Een dorpsraad of wijkplatform is een partner van de gemeente en klankbord voor de inwoners in het dorp  of de  wijk. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. De gemeente wil dat dorpsraden en wijkplatforms meer  zeggenschap krijgen over budgetten, waardoor elk(e) dorp/buurt/wijk kan inzetten op de eigen identiteit, creativiteit en kwaliteiten. Concreet kan dit betekenen dat het beheer van speeltuinen en speelweiden bij een dorpsraad of wijkplatform komt te liggen als dit zonder onoverkomelijke bezwaren mogelijk is. Een dorpsraad of wijkplatform heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven. De taken van een dorpsraad of wijkplatform zijn met name:

  • Communiceren met en namens inwoners
  • Signaleren van knelpunten
  • Adviseren van gemeente en inwoners
  • Vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk
  • Opzetten van initiatieven ter verbetering van eigen dorp of buurt
 

Contactgegevens dorpsraden en wijkplatforms