Waarborgsom betalen

Heeft uw partij niet meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, of toen geen zetel gehaald? Dan betaalt u een waarborgsom.

De waarborgsom van € 225,-  is uiterlijk op 17 januari 2022 bij ons binnen. U maakt het bedrag over op IBAN NL03 BNGH 0285 0920 30 op naam van Verkiezingen gemeente Overbetuwe. Vermeld hierbij: waarborgsom kandidaatstelling <partijnaam>

Nadat u heeft betaald, ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.