Voorstel: winkels op zondag eerder open

Op zondag vanaf 8.00 uur ’s ochtends boodschappen doen? Misschien is het vanaf dit najaar mogelijk in Overbetuwe. De gemeenteraad beslist in oktober of winkels op zon- en feestdagen al om 8.00 uur open mogen gaan. Nu mogen de winkels vanaf 12.00 uur open. De uiterlijke sluitingstijd op zon- en feestdagen blijft in het voorstel 20.00 uur ’s avonds.

bordje openHet college van burgemeester en wethouders doet het voorstel omdat blijkt dat inwoners en ondernemers behoefte hebben aan een verruiming van de openingstijden op koopzondag. In december 2017 kregen diverse supermarkten een ontheffing om op zondag om 10.00 uur open te gaan. Daar werd volop gebruik van gemaakt.
Daarnaast hebben omliggende gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Lingewaard) ook ruimere openingstijden op zondag. Door de Overbetuwse openingstijden te verruimen, wil het college voorkomen dat mensen hun boodschappen op zondag in andere gemeenten gaan doen. Eventuele extra omzet komt zo ten goede aan de lokale ondernemers.

Het college verwacht dat vooral supermarkten gebruik zullen maken van de verruimde openingstijden. De voorgestelde verruiming van de openingstijden op koopzondag zou gelden voor alle zon- en feestdagen behalve Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Als de raad het voorstel aanneemt, mogen ondernemers zelf beslissen of ze wel of niet hun openingstijden verruimen.