Veiligheid beter door nieuw fietspad bij station Elst

We gaan een nieuw fietspad maken langs de Nieuwe Aamsestraat en voor een deel langs de Regenboog in Elst. Hierdoor maken we het voor fietsers veiliger. We starten in de lente van 2020 met het maken van dit nieuwe fietspad.

Antwoord op uw vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit nieuwe fietspad? U bent van harte welkom op ons inloopmoment om dit met ons door te nemen. Ook kunt u de tekening op een groot formaat bekijken.

Inloopmoment voor al uw opmerkingen en vragen:

  • datum: woensdag 25 september
  • tijd: u kunt binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur, er is geen vast programma.
  • locatie: zalencentrum ‘Onder de Toren’ in Elst, zaal 7 (Sint Maartenstraat 34)

Projectmanager Carla van der Biezen en projectleider Jeroen Bosch staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden! Ook kunt u bellen met een van hen via telefoonnummer 14 0481.

Met de buurt en betrokkenen het gebied bekeken

Samen met de buurt en betrokkenen heeft de gemeente het gebied rond het station bekeken. Hierbij waren bewoners, de Fietsersbond, Wijkplatform Elst Oost, middelbare school Westeraam en Buurtvereniging De Eshof betrokken. We wilden namelijk weten of we het verkeer in dit gebied veiliger kunnen maken. Het blijkt dat de situatie voor fietsers niet als veilig wordt ervaren. Het gaat dan om de fietstunnel aan de oostzijde van het station, tot aan de rotonde bij de Industrieweg-Oost. Met dit nieuwe fietspad wordt het voor fietsers veiliger.