Vaststelling Tarieventabel leges 2018

Behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2018, eerste wijziging.

Het college van gemeente Overbetuwe heeft in zijn vergadering van 22 mei 2018 de eerste wijziging van de Tarieventabel leges 2018 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2018 vastgesteld.

In deze tarieventabel zijn de tarieven opgenomen van de diensten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt. Bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. De eerste wijziging betreft de wijziging van de tarieven voor planologisch strijdig gebruik en de wijziging van de percentages voor het berekenen van de leges bouwactiviteiten.

De nieuwe Tarieventabel leges 2018, eerste wijziging, behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2018 en de datum van inwerkingtreding vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.