Valburg: nieuw dorpshuis en nieuwe woningen

Als alles volgens planning verloopt, kan nog dit jaar de bouw beginnen van het nieuwe dorpshuis voor Valburg.

Het bestemmingsplan met daarin het multifunctionele centrum (MFC), zoals het dorpshuis officieel heet, ligt nu ter inzage bij de gemeente Overbetuwe. Dit bestemmingsplan bevat ook het bouwplan Molenzicht, met maximaal 71 woningen.MFC Valburg
Het huidige dorsphuis, ’t Kriekske in de Stationsstraat, is verouderd. Voor de nieuwbouw van het dorphuis trekt de gemeente 2 miljoen euro uit. In het nieuwe dorpshuis komt een sportzaal en twee vergaderzalen. De plannen zijn tot stand gekomen in afstemming met de dorpsraad en verenigingen die gebruik willen gaan maken van het MFC.  
Wethouder Wijnte Hol is blij met deze stap: ‘De inwoners van Valburg hebben met het MFC straks weer een modern dorpshuis. Zo blijft Valburg een dorp met goede voorzieningen én een gevarieerd woningaanbod.’
Met de stichting Nieuw Leven, die de molen beheert, en met bouwer Klok zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de nieuwe woningen en het dorpshuis. Deze afspraken zorgen ervoor dat de molen niet wordt gehinderd door de hoogte van de nieuwe woningen en het dorpshuis.