Vacature Participatieraad Overbetuwe

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders en/of de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Passend Onderwijs.

De raad bestaat uit maximaal 13 leden. Logo

De Participatieraad in zijn huidige vorm bestaat sinds 1 januari 2013 en heeft in die periode een belangrijke plek verworven in het gemeentelijke beleid aangaande de genoemde wetten. Vanwege twee uittredende leden is er een vacature voor twee leden die een aandachtsveld van de WMO vertegenwoordigen. Wij zoeken nieuwe leden die betrokkenheid hebben met of vertegenwoordiger zijn van cliënten of cliëntengroepen van de genoemde wet. Wij zoeken enthousiaste inwoners die met elkaar een bijdrage willen leveren aan het sociaal maatschappelijk beleid in de gemeente Overbetuwe. In de Participatieraad willen wij een goede afspiegeling zijn van de Overbetuwse samenleving. Inwoners, jong én oud, met én zonder beperking, met een migratieachtergrond en/of Nederlandse achtergrond.

                                                              PROFIEL

  • U bent enthousiast en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijke beleid in de gemeente Overbetuwe;
  • U hebt een sterke betrokkenheid met de WMO en/of de Participatiewet;
  • U woont in de gemeente Overbetuwe en bent in die gemeente niet beroepsmatig werkzaam in het beleidsveld waarover wij adviseren;
  • U hebt een netwerk of u bent bereid dit op te bouwen, waardoor u signalen ontvangt uit de samenleving en niet alleen uit hoeft te gaan van eigen ervaring;
  • U kunt aanwezig zijn bij de maandelijkse vergadering; (elke eerste vrijdag van de maand in het gemeentehuis in Elst van 09.30 tot 11.30 uur)
  • U beschikt over een positief kritische houding;
  • U kunt informatie aanbrengen, op waarde schatten, samenhang zien en aanbrengen, om uiteindelijk tot een goed advies te komen.
  • U bent een teamspeler. Persoonlijke inbreng is van groot belang maar advisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bent u de persoon die we zoeken, aarzel dan niet om u aan te melden. De inwoners van de gemeente Overbetuwe hebben u/ons nodig, omdat de Participatieraad ze een stem geeft in het beleid van de gemeente Overbetuwe, waar het om de genoemde wetten gaat. Voor meer informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de adviesraad, Roel Keuken. Tel. 0653353536 of via de mail keukenr@kpnmail.nl