Uitbreiding noodverordening: sluiting horeca, sportaccommodaties

De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, heeft een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening betreft een uitbreiding op de noodverordening die op 14 maart is afgekondigd en geldt voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), in de periode van 17 maart 2020 tot en met 6 april 2020. De uitbreiding gaat over de sluiting van horecavoorzieningen (eet- en drinkgelegenheden), sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, sauna’s en seksinrichtingen.

Sinds zaterdag 14 maart zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden tot en met 6 april 2020 verboden en strafbaar. Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals horeca, musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op.

Op zondagavond 15 maart is daaraan toegevoegd dat vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april 2020 de volgende gelegenheden gesloten moeten blijven: horecavoorzieningen (eet- en drinkgelegenheden), sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, sauna’s en seksinrichtingen. Uitzondering op deze noodverordening zijn bedrijfskantines en bedrijfscatering die niet voor het publiek toegankelijk zijn mits het aantal aanwezigen is beperkt tot maximaal 100. Bovendien blijft het thuis bezorgen en afhalen van maaltijden en afhalen bij coffeeshops mogelijk.

Noodzakelijke stap

Ahmed Marcouch, voorzitter van de VGGM: 'Er zijn ingrijpende en impactvolle besluiten genomen. Dit is een noodzakelijke stap om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Ik roep iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen: als je niet lekker bent, blijf dan thuis. Laat u niet meeslepen in hamsteren, maar doorbreek deze trend door je te beperken tot de weekboodschappen. En laten we goed op elkaar letten! Ik heb het volste vertrouwen dat we samen deze moeilijke periode doorkomen.'

De noodverordening geeft bevoegde ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen van het kabinet te handhaven. De verordening geldt voor het grondgebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar, Ook andere veiligheidsregio’s hebben een noodverordening afgekondigd. De
noodverordening is van kracht tot het moment waarop zij wordt ingetrokken, maar uiterlijk tot en met 6 april.

Via deze link kunt u de noodverordening bekijken
Via deze link kunt u het aanwijzingsbesluit bekijken, waarin aangewezen wordt welke ambtenaren mogen handhaven op basis van de noodverordening