Stro-traditie verbindt Randwijkers

Al meer dan vijftig jaar wordt begin augustus het graan gecombined door de familie Van Lonkhuyzen en het stro geperst door de familie De Kat.

Als eerbetoon aan de overleden Koen de Kat hebben Cees Akkerman en Tinus Westerhof daarom het initiatief genomen voor het jubileumfeest: “Strooi en soep”.

Tinus had ook een andere reden: “Omdat veel mensen elkaar niet kennen, ook al wonen ze in hetzelfde dorp.” De gemeente vond het zo’n sympathiek idee dat ze een aanmoedigingssubsidie hebben gekregen. Met een opkomst van zo’n 125 mensen en veel positieve reacties was het een geslaagd feest; “voor herhaling vatbaar”.

Soep en gezang
Tinus vertelt: “Je hebt de mensen van de Achterstraat, Nijburgsestraat en Erfstraat, de afnemers van het stro en de barbecuegroep van langs de dijk. Nu deze mensen elkaar hier ontmoeten, ontstaan er nieuwe verbindingen en dat is mooi!” De stoppelhanensoep staat te pruttelen, aan de lange tafels wordt gepraat over vroeger en nu, er is muziek én er wordt gezongen.

Van vader op zoon
Henk van Lonkhuyzen (93) is erbij. Hij blikt terug: “In ’67 heb ik een nieuwe trekker gekocht en een combine waar een pers aan vast zat. Maar die pers deed ’t niet. Koen kwam toen persen en vanaf dat moment heeft hij dat elk jaar gedaan. Zijn zoon Gé heeft het overgenomen.”

Stro-traditie verbindt Randwijk