Speelplaatsen Elst-Zuid opgeknapt

Samen met bewoners knapt de gemeente de komende maanden de speelplaatsen in Elst-Zuid op.

Als het goed is, zien de 26 speelplekken in Elst-Zuid er in de herfstvakantie niet meer hetzelfde uit. Rond die tijd zijn de meeste plekken onderhanden genomen en deels voorzien van nieuwe speeltoestellen. Sommige speeltoestellen verhuizen naar een andere speelplek en er worden een paar speelplekken ingericht als natuurlijke speelplek. De plannen zijn grotendeels bedacht door de wijkbewoners zelf. Bewoonster Carien Klein Breteler en tuin- en landschapsontwerper Sarah Bosman van bureau Donkergroen vertellen hoe dat in zijn werk ging.

Sarah vertelt: “Eerst hebben we alle speelplekken in kaart gebracht. Half mei was de eerste bewonersavond, waar we in workshops alle ideeën en wensen hebben opgehaald. De jeugd hebben we digitaal benaderd en op een middag hebben we bij de kinderen ideeën en wensen opgehaald. Met al deze wensen hebben wij diverse ontwerpen gemaakt. Daarna zijn er nog twee avonden met bewoners geweest om de plannen te toetsen aan hun wensen. Eind augustus konden alle bewoners de plannen tijdens een inloopbijeenkomst bekijken.”

Niet alles kan
Speeltoestellen die niet veilig waren, zijn meteen weggehaald. Er is één integraal plan voor alle 26 plekken in Elst-Zuid, dus ook één budget. Sarah: “We moesten steeds met elkaar afwegen: wat kan blijven en wat kan er weg zodat je op een andere plek iets meer kunt doen. De buurtbewoners hadden onderling discussie want het ene kind wil bijvoorbeeld een schommel en het andere kind een klimrek. En niet alles kan voor het bescheiden budget dat beschikbaar is.”

Kabouterpad in plaats van bankjes
Los van het speelplan van de gemeente waren buurtbewoners zelf al actief. Een groepje is aan de slag gegaan om een natuurspeeltuin in te richten op de Rozenkamp. Dat regelen ze helemaal zelf, met steun van een paar ‘groene’ stichtingen. En de Leefbaarheidsgroep (Carien zit daar in) heeft subsidie geregeld voor park De Wuurde. Carien vertelt: “Het wijkplatform organiseerde een bewonersavond met het park als thema. Uiteindelijk kwam daar een plan uit met van alles, waaronder spelen. Van de gemeente hebben we subsidie gekregen. We zouden heel graag andere bankjes bij het voetbalveld en bij de ingang van het park laten plaatsen, maar daarvoor krijgen we waarschijnlijk geen toestemming vanwege de veiligheid: overlast door hangjongeren. Het geld gaat nu naar het kabouterpad en de speelplaats Steenoven.”

Ook kleine plekken
In Zoetendaal blijven drie mini-speelplekken intact. Daar was de vraag tijdens de eerste bewonersavond: alle drie de plekken behouden of er één grote speelplek van maken. Sarah: “Gezamenlijk hebben we ervoor gekozen de plekken te behouden; er is behoefte aan deze kleine plekken in de wijk. De rubberen ondergrond wordt gerepareerd zodat er de komende jaren volop gespeeld kan worden!”

Ambassadeur van een speeltuin worden?
De gemeente is op zoek naar mensen in de buurten die zich willen ontfermen over een speelplek. Bewoners die ogen en oren willen zijn voor de gemeente en die mee willen zorgen voor een schone en veilige speelplek. Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar m.mirande@overbetuwe.nl.

Sarah Bosman (links) en Carien Klein Breteler op één van de speelplekken in de wijk.