Samenwerking biedt huurders met betaalachterstand hulp

Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg, Vivare en de gemeente Overbetuwe slaan de handen ineen en bieden huurders met huurachterstand hulp. Met het project ‘Actief Eropaf’ worden schulden vroeg gesignaleerd en wordt de huurder hulp geboden waardoor problematische schulden voorkomen kunnen worden.

Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg en Vivare en de gemeente Overbetuwe tekenen op 1 oktober 2019 het convenant ‘Pilot Actief Eropaf gemeente Overbetuwe’. Het project ‘Actief Eropaf’ start op 1 oktober en wordt na een jaar geëvalueerd.

“Door in dit project met elkaar op te trekken bieden we huurders laagdrempelig een helpende hand om uit de schulden te komen. Een mooie samenwerking die goed aansluit op het armoedebeleid van de gemeente.” Dimitri Horsthuis-Tangelder, wethouder Armoede en minimabeleid.

Werkwijze samenwerking

Huurders met een huurachterstand van twee maanden worden door de woningcorporaties doorgegeven aan de gemeente. Rijnstad, maatschappelijk werk, neemt namens de gemeente contact op met de huurders door bij hen thuis langs te gaan. De maatschappelijk medewerker van Rijnstad bekijkt samen met de huurder de financiële situatie. Er wordt gekeken of de huurder al gebruikt maakt van regelingen of voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan toeslagen). Daarna wordt een plan gemaakt hoe de achterstand in betalingen kan worden aangepakt. We zetten in op ons reguliere aanbod: o.a. stimuleren gebruik van toeslagen, minimaregelingen, ondersteuning door een budgetcoach, schuldhulp/bemiddeling of begeleiding bij complexere problematieken door schuldhulpverlener.

Vroegsignalering schulden

Omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van de mogelijkheden voor hulp bij schulden trekken ze niet of veel te laat aan de bel. Door schulden op tijd te signaleren kan op tijd hulp worden geboden. Met dit project bieden we mensen kosteloos een helpende hand om zelfstandig of met ondersteuning uit de schulden te komen.