Plannen voor nieuwe woonbuurten: Lingezicht Elst en Op Zuid in Zetten

Om te voldoen aan de grote vraag naar woningen voegt Overbetuwe weer twee nieuwe projecten toe aan het woningbouwprogramma, met in totaal ongeveer 280 nieuwe woningen. Dit zijn ‘Op Zuid in Zetten 2e fase’ (tussen Wageningsestraat en Stationsstraat) en Lingezicht Elst (tussen Westeraam en de Linge).

Het college van B&W besloot dit omdat deze nieuwe initiatieven passen bij de woonbehoefte én overeenkomen met het beleid van de gemeente. 
De woningbouwplannen zijn nu nog weinig concreet. De gemeente ondersteunt de komende tijd de initiatiefnemers bij de uitwerking van hun plannen. Vanzelfsprekend is er daarbij ruimte voor betrokkenheid en inspraak van inwoners. Als hiermee voortvarend aan de slag wordt gegaan kan de bouw van deze woonwijken binnen drie jaar van start gaan. 
Wethouder Wijnte Hol: ‘Deze projecten bevatten zowel voor kopers als voor huurders een flink aantal goede én betaalbare woningen in Overbetuwe. Een belangrijke stap in de huidige woningmarkt.’

Nieuwe initiatieven bieden kwaliteit

Plan Lingezicht van Jansen Bouwontwikkeling en ‘Op Zuid in Zetten 2e fase’ van KondorWessels Projecten voorzien samen in ongeveer 280 nieuwe woningen. Ten zuiden van de nieuwe woonwijk ‘Op Zuid in Zetten’ wordt nu een 2e fase van dit project voorgesteld. Op deze locatie binnen het dorp Zetten zijn circa 80 woningen gedacht, waarvan 24 sociale huurwoningen. Ten noorden van Westeraam voorziet Lingezicht in een eerste fase in circa 200 woningen, waarvan 60 sociale huurwoningen. Dit plan verbindt Westeraam en Park Lingezegen met elkaar. In beide projecten wordt samengewerkt met de lokale woningbouwcorporatie. Beide initiatieven bieden extra kwaliteiten op het gebied van groen en duurzaamheid. 

Woningbouwbehoefte tot 2030 voor belangrijk deel ingevuld

Met de toevoeging van deze twee initiatieven gaat het woningbouwprogramma nu in Overbetuwe uit van ruim 1.400 nieuwe woningen tot 2030. De komende jaren ligt hier de focus op realisatie en versnelling van nieuwe woningen. Met de bouw van deze woningen in de lopende (prioritaire) 28 projecten kunnen op relatief korte termijn de woningzoekenden daadwerkelijk geholpen worden. Hiermee is de woningbouwbehoefte tot 2030 voor een nog groter deel ingevuld. 

 

Vervolg

De twee nieuwe (nu nog globale) initiatieven worden de komende tijd uitgewerkt, met ruimte voor burgerparticipatie en overleg met betrokken partijen. De direct omwonenden zijn hierover al geïnformeerd door de initiatiefnemers. Voor de periode tot 2030 werkt de gemeente aan het verder tegemoet komen aan de resterende woningbehoefte. Als ontwikkelende partijen hiervoor goede plannen hebben, kunnen zij zich inschrijven voor de volgende prioriteringsronde, nadat eerst in een principe-verzoek het schetsplan ruimtelijk is getoetst. Ook bieden we als gemeente ruimte voor nieuwe woningen in kleinere postzegelplannen, woningsplitsing én functieverandering in het buitengebied.