Pilot: inwoners Heteren verdelen subsidie

De gemeente Overbetuwe start deze maand met Overbetuwe Doet: een digitaal platform dat de huidige subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven van inwoners vervangt.

Logo Overbetuwe DoetHet doel is om het gebruik van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven (FMI) gemakkelijker, toegankelijker en duidelijker te maken voor inwoners.

Er wordt gestart met een pilot in Heteren. In april 2018 wordt de pilot geëvalueerd. Is het een succes, dan wordt het platform verder in Overbetuwe uitgerold.

“Bewoners kunnen zo zelf aangeven welke projecten ze willen ondersteunen. Dat zorgt voor participatie en draagvlak en daar ben ik als wethouder blij mee” aldus wethouder Ron van Hoeven.

Hoe werkt Overbetuwe Doet?

Op het platform OverbetuweDoet.nl melden bewoners hun ideeën aan. Denk aan een leuke activiteit voor kinderen, het samen onderhouden van een stuk groen of een buurtactiviteit. Het initiatief moet ten goede komen aan inwoners van Heteren en voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast ontvangen alle huishoudens in Heteren een cheque ter waarde van € 7,50. Initiatiefnemers kunnen cheques verzamelen om te sparen voor hun idee. Ook als bewoners zelf geen initiatief willen starten, kunnen ze meehelpen. Dat doen ze door hun cheque te doneren aan een idee dat hen aanspreekt. Of de initiatiefnemers te helpen met materiaal zoals een partytent of aanhangwagen. Of door zich aan te melden als vrijwilliger.