Peter Breukers nieuwe gemeentesecretaris Overbetuwe

Peter Breukers is per 26 augustus 2020 de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Overbetuwe. Breukers volgt daarmee Marc Knaapen op, die sinds oktober 2018 interim-gemeentesecretaris is in Overbetuwe.

Peter BreukersVandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de benoeming van Peter Breukers formeel bevestigd. De selectiecommissie, de adviescommissie  en de Ondernemingsraad hadden al eerder positief geadviseerd over zijn aanstelling. 

Peter Breukers (51) is opgeleid als taalkundige en filosoof. Na zijn studie werkte hij onder meer bij verschillende gemeenten, als bestuursadviseur, hoofd Financiën en hoofd Middelen en Ondersteuning. Sinds 2012 is hij gemeentesecretaris in de gemeente Westervoort, en sinds 2018 is hij directeur van 1Stroom, de gefuseerde ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort. Daarnaast is hij coördinerend secretaris van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 

Breukers gaat in Overbetuwe onder meer de verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie begeleiden. De huidige interim-gemeentesecretaris, Marc Knaapen, heeft deze ontwikkeling de afgelopen anderhalf jaar in gang gezet, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe organisatie-structuur is ingericht op basis van flexibiliteit en slagkracht om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.