Overbetuwe zoekt ‘verbinder’ als nieuwe burgemeester

Een verbinder die midden in de samenleving staat. Zichtbaar, empathisch, benaderbaar: dat zijn belangrijke eigenschappen die de nieuwe burgemeester van Overbetuwe moet hebben. De gemeenteraad stelde dinsdag 6 november de profielschets vast.

De huidige burgemeester, Toon van Asseldonk, kondigde deze zomer aan dat hij na zijn eerste termijn als burgemeester stopt, in april 2019. De afgelopen maanden stelde een vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad de Profiel nieuwe burgemeesterprofielschets op voor de nieuwe burgemeester. Inwoners konden daarvoor ook hun inbreng leveren: ze konden een online enquête invullen, en tijdens een inloopavond konden ze in gesprek gaan met leden van de vertrouwenscommissie. Ongeveer 250 mensen gaven zo mede vorm aan het burgemeestersprofiel.

De vacature van burgemeester van Overbetuwe wordt op 12 november officieel opengesteld: dan verschijnt de vacature in de Staatscourant. Kandidaten hebben dan drie weken de tijd, tot en met 3 december, om hun belangstelling kenbaar te maken aan de Commissaris  van de Koning van Gelderland.

De Commissaris van de Koning maakt vervolgens een eerste selectie van geschikte kandidaten. Hij bepaalt welke kandidaten benoembaar zijn en het beste voldoen aan de profielschets. De vertrouwenscommissie gaat daarna in gesprek met de geselecteerde kandidaten en komt met een aanbeveling van twee kandidaten.  De vertrouwenscommissie bestaat uit acht leden: de fractievoorzitters van alle acht fracties uit de gemeenteraad.

De gemeenteraad bepaalt vervolgens in een besloten vergadering welke van deze twee kandidaten ze wil voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Deze kandidaat gaat dan in gesprek met de minister, waarna de Koning de nieuwe burgemeester benoemt.
Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe burgemeester in het voorjaar beëdigd worden.

Klik hier voor de profielschets