Overbetuwe onaangenaam verrast door clusters windmolens en zonneparken

De gemeente Overbetuwe is onaangenaam verrast door de kaarten met clusters windmolens en zonneparken die op donderdag 12 maart zijn gepresenteerd bij de Regio Arnhem Nijmegen. De Gelderlander berichtte hier vrijdag 13 maart over.

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: ‘Overbetuwe heeft al tien jaar als uitgangspunt dat grootschalige energieopwekking wordt geconcentreerd in de zone langs de A15 en de Betuweroute. Dat is ook de opdracht die de gemeenteraad mij gegeven heeft. Een aantal projecten is daar ook al in ontwikkeling, en met de nu voorliggende plannen halen we ruimschoots de tussendoelen die we in Gelderland hebben afgesproken. Windmolens ten noorden van Elst en langs de A50 zijn niet nodig om deze doelen te halen en voor Overbetuwe dan ook niet bespreekbaar.’

Leefbaar

Een overgang naar duurzame energie is onvermijdelijk: zo houden we de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar. Overbetuwe werkt daarom in de Regio Arnhem Nijmegen samen met 15 andere gemeenten aan een Regionale Energie Strategie. De overgang naar duurzame energie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarbij heeft Overbetuwe steeds aangegeven dat voor Overbetuwe de clustering van grootschalige energie in de zone langs de A15 en de Betuweroute zou moeten plaatsvinden. Overbetuwe blijft in gesprek met de Regio over de verdere uitwerking van de plannen. Als dat niet leidt tot een stevige aanpassing, in lijn met de richting die Overbetuwe eerder steeds heeft aangegeven, ziet Overbetuwe geen andere mogelijkheid dan nu een pas op de plaats te maken.

Eerlijke verdeling

De nu gepresenteerde kaarten hebben nog geen enkele status en bevatten ook fouten. Wij willen hier dan ook nadrukkelijk afstand van nemen. De komende maanden vindt verder overleg plaats binnen de Regio en daarin zal Overbetuwe nadrukkelijk, samen met de andere gemeenten, pleiten voor een aanpassing van de kaarten, zodat er een eerlijke verdeling van de lasten binnen de regio komt. Dit is van groot belang voor het draagvlak onder de inwoners en bedrijven. Zonder dat draagvlak gaat de overgang naar duurzame energie niet lukken. En dat kunnen we ons niet veroorloven naar onze kinderen en kleinkinderen.