Overbetuwe heeft ook in 2020 ruimte voor investeringen

Heeft u ook gelezen in het nieuws dat veel gemeenten moeten bezuinigen in 2020? Gemeente Overbetuwe heeft goed nieuws. De afgelopen jaren heeft het college ervoor gezorgd dat onze gemeente financieel gezond is én een ruim gevulde spaarpot (algemene reserve) heeft. Daarom hebben we ook in 2020 ruimte om te investeren.

Natuurlijk zien wij ook dat de extra kosten voor de jeugdzorg een behoorlijke aanslag doen op onze spaarpot. Dat betekent dat we wel kritisch moeten zijn op onze uitgaven om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven. Wilt u weten hoeveel inkomsten de gemeente Overbetuwe in 2020 heeft? En waaraan dit geld wordt uitgegeven? U ziet het in één oogopslag in het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2020. De begroting 2020 kunt u ook bekijken via de begrotingsapp. Op 5 november 2019 bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2020.

Wat gaan we zoal doen in 2020?

  • Iedereen in Overbetuwe die het nodig heeft, krijgt goede (jeugd)zorg. Samen met onze partners kijken we hoe we goede zorg blijven geven tegen minder kosten dan nu. 
  • Helaas zijn (agrarische) ondernemers in onze gemeente ook kwetsbaar voor ondermijning. Dat betekent dat criminelen proberen geld te verdienen door bijvoorbeeld een lege schuur te huren en daar een drugslab te beginnen. We proberen op verschillende manieren mensen in onze gemeente te waarschuwen voor deze gevaren.
  • De verkeerssituatie in de stationsomgeving Zetten-Andelst wordt verbeterd
  • Voetbalvereniging Excelsior in Zetten krijgt een kunstgrasveld
  • In Elst-Oost worden de speelplekken samen met wijkbewoners opgeknapt
  • Dit jaar bestrijden we de zogenaamde invasieve plantensoorten zoals de Berenklauw en de Japanse Duizendknoop. Ook de bestrijding van de Eikenprocessierups kost extra geld.
  • Basisscholen kunnen kinderen kennis laten maken met muziek.
  • In 2020 start de nieuwbouw van enkele basisscholen in Driel en Oosterhout. Andere basisscholen krijgen tijdelijke noodlokalen omdat zij ruimteproblemen hebben.
  • In verschillende dorpen renoveren we wegen of passen we kruisingen aan.