Overbetuwe dient beroepschrift in tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland

De gemeente Overbetuwe heeft bij de Raad van State een beroepschrift ingediend tegen het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland en de bijbehorende Natuurbeschermingswetvergunning. De gemeenteraad besloot op 13 juli in beroep te gaan tegen de railterminal, omdat ze vindt dat de provincie op een aantal punten onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners van Overbetuwe.

De provincie wil de Railterminal Gelderland aanleggen op het grondgebied van Overbetuwe, langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth. De railterminal is een treinstation voor goederen: bij de Railterminal kunnen goederenvervoerders hun containers op goederentreinen op de Betuweroute laten ‘opstappen’ en ook containers van de trein halen. Dit gebeurt met grote heftrucks en een kraan die over een railbaan beweegt.

Provinciale Staten van Gelderland stelden het Inpassingsplan vast op 7 juli 2021. De gemeenteraad besloot op 13 juli dat in het beroepschrift de focus zou komen te liggen op de onderwerpen verkeersveiligheid, geluid, licht en stikstofdepositie. De afgelopen weken is het beroepschrift opgesteld en het is nu aan de Raad van State gestuurd, op tijd voor de sluiting van de termijn op 25 augustus.

Zowel het inpassingsplan als de Natuurbeschermingswetvergunning valt onder de Crisis- en Herstelwet. Dat betekent onder meer dat de Raad van State in principe binnen zes maanden uitspraak doet. 

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente heeft sinds begin 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de Railterminal. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners van Overbetuwe zo min mogelijk last ervaren van de komst van de railterminal. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over inpassing van de railterminal in het landschap en over een financiële bijdrage van de provincie aan de realisatie van gebiedsmaatregelen. De gemaakte afspraken blijven overeind en staan los van het beroep dat de gemeente nu indient. Dat kan, omdat gemeente en provincie over en weer erkennen dat ze ieder hun eigen rol en eigen verantwoordelijkheden hebben. Ze hebben begrip voor de verschillende belangen.

Beroepschrift