Overbetuwe blijft een van de goedkoopste gemeenten

Inwoners van Overbetuwe betalen ook in 2020 relatief weinig gemeentelijke belastingen. Overbetuwe blijft een van de goedkoopste gemeenten van Gelderland, ook al gaan de afvaltarieven omhoog. De rioolheffing gaat omlaag. Gemiddeld betaalt een inwoner van Overbetuwe in 2020 ongeveer 62 euro meer dan in 2019. Inwoners hebben zelf ook invloed op het bedrag: als ze hun afval goed scheiden, betalen ze minder. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de tarieven voor 2020.

In alle Nederlandse gemeenten gaan de afvaltarieven omhoog. Dat komt doordat het verwerken van afval duurder is geworden. Ook heeft de Rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval verhoogd. Zo wil de overheid mensen stimuleren om afval beter te scheiden.

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt

De gemeente maakt kosten voor het ophalen en verwerken van het afval. U als inwoner betaalt daar op twee manieren aan mee: via het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing en via het bedrag dat u betaalt per keer dat u de grijze afvalcontainer met restafval aan de straat zet of de ondergrondse container gebruikt. De gemeente wil mensen graag stimuleren om hun afval goed te scheiden, en daarom stijgt het vaste bedrag minder dan de prijs per keer dat u restafval aanbiedt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt dus. Want voor het ophalen van gft-afval en voor het inleveren van PMD (Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen), glas en papier hoeft u niet te betalen.

In totaal betaalt het gemiddelde huishouden in Overbetuwe in 2020 62 euro meer dan in 2019. Daarmee blijft Overbetuwe naar verwachting met 617 euro nog steeds een van de goedkoopste gemeenten in Gelderland. Voor mensen met lage inkomens is er bovendien een regeling: zij hoeven vaak een deel van de gemeentelijke belastingen niet te betalen.