Overbetuwe bereid onder strikte voorwaarden mee te werken aan Railterminal Gelderland

Het college van de gemeente Overbetuwe wil onder voorwaarden meewerken aan de aanleg van een railterminal langs de Betuweroute, tussen Valburg en Reeth. Uitgangspunt daarbij is dat de leefbaarheid op zijn minst gelijk moet blijven, en zo mogelijk nog verbeteren.

Overbetuwe werkt momenteel aan afspraken met de provincie die moeten zorgen voor het gewenste evenwicht tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid in het gebied. De gestelde voorwaarden leveren voor het gebied en haar inwoners méér op dan niet meewerken aan de railterminal: door samen te werken wordt vooral meer bereikt op het gebied van de toekomstige ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.
Het college legt de kaders voor de afspraken met de provincie nu voor aan de gemeenteraad.

Versterking
De provincie Gelderland wil de Railterminal Gelderland aanleggen langs de Betuweroute, in de gemeente Overbetuwe ten zuidoosten van Valburg. Bij zo’n railterminal kunnen containers op goederentreinen worden gezet en er afgehaald, om van en naar de haven van Rotterdam dan wel verder Europa in vervoerd te worden. Een railterminal zorgt voor versterking van het economische klimaat van de regio. Als er geen extra maatregelen worden genomen, veroorzaakt een terminal voor direct omwonenden echter ook overlast, iets waar de bewoners in de klankbordgroep ook veel aandacht voor hebben gevraagd. Daarom wil de gemeente Overbetuwe alleen onder voorwaarden meewerken aan de railterminal.
Over deze voorwaarden heeft de gemeente de afgelopen tijd uitgebreide gesprekken gevoerd met de provincie, en de verwachting is dat de provincie aan de voorwaarden gaat voldoen.

De meerwaarde van samenwerken met de provincie binnen de gestelde kaders komt onder meer tot uiting in de volgende punten:

  • Inpassing van de Railterminal Gelderland en ontsluitingsweg achter ‘groene wallen’ (in plaats van geluidsschermen)
  • Realisatie van een groene zone als overgang tussen de railterminal en het omliggende gebied
  • Versterking van de recreatieve functie van het gebied tussen railterminal en de kernen van Valburg en Elst, inclusief een fietspad langs de Betuwelijn, met behoud van het agrarisch karakter
  • Afspraken over gebruik en inrichting van de railterminal, zodat de overlast wordt beperkt
  • Realisatie van een weg naar de railterminal die ook zorgt voor het verdwijnen van doorgaand autoverkeer door het buurtschap Reeth
  • Afspraken over de gezamenlijke aanpak van afslag 38 (afslag Elst/Oosterhout in de A15) met onder meer een vrijliggend fietspad met zo min mogelijk conflicten met het autoverkeer.

De gemeenteraad van Overbetuwe besluit op 24 oktober over de voorwaarden voor medewerking aan de railterminal. Provinciale Staten van Gelderland bespreekt het onderwerp op 8 november.