Open brief van de burgemeester

Aan alle inwoners van de gemeente Overbetuwe:

Beste inwoners van de gemeente Overbetuwe,

We kunnen niet om het Coronavirus heen. Het is belangrijk dat we ons allemaal houden aan de landelijke maatregelen, zodat we dit virus kunnen indammen en het normale leven weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden. Ik wil u daarom vragen zich tot en met 6 april te houden aan het volgende. Niet alleen voor uzelf, maar zeker ook voor anderen;

  •  Was regelmatig uw handen
  • Vermijd grote groepen, ook als dit nadelig is voor uw sociale contacten
  • Werk thuis als het kan
  • Ga niet ‘hamsteren’ in de supermarkt. Dit zorgt ervoor dat de schappen leeg zijn als mensen met cruciale beroepen tijd hebben om boodschappen te doen.

Neem uw verantwoordelijkheid

Natuurlijk is het leuker om bijvoorbeeld een verjaardag op de eerder geplande dag te vieren, maar het advies is toch om dit soort sociale bijeenkomsten voor nu te verzetten. Dit omdat het aantal besmettingen sneller oploopt en de oorzaak vaak niet meer te achterhalen is. Door zo min mogelijk samen te komen, verkleinen we de kans dat het Coronavirus zich verder verspreidt en mensen ziek maakt.

Veel verenigingen en organisaties binnen Overbetuwe hebben hun verantwoordelijkheid al genomen door hun evenementen, trainingen en bijeenkomsten te annuleren of te verzetten. Ik verzoek iedereen om dit goede voorbeeld te volgen en hier rekening mee te houden.

Denk aan anderen

De zojuist genoemde maatregelen zijn om uzelf te beschermen tegen het Coronavirus, maar ook om te voorkomen dat u het virus niet ongemerkt doorgeeft aan anderen. Ouderen en mensen die door ziekte minder weerstand hebben, hebben meer kans om ziek te worden.

Door de maatregelen voor het Coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat u alles nog kunt of mag doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Vraag om hulp of bied hulp aan via OnsOverbetuwe.nl/elkaar-helpen. Als we allemaal een beetje voor elkaar zorgen, redden we het samen! 

Gemeentelijke dienstverlening

Binnen de gemeente houden we ons natuurlijk ook aan de maatregelen. Iedereen die thuis kan werken, werkt thuis. We hebben zo veel mogelijk afspraken uitgesteld of doen deze telefonisch. De dienstverlening richting u als inwoner, proberen we zo normaal mogelijk te laten verlopen. Een belangrijke maatregel voor u is dat u t/m 6 april alleen naar het gemeentehuis kunt komen, als u een afspraak heeft. Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0481 of stuur een e-mail naar info@overbetuwe.nl.

Blijf op de hoogte

Via www.rijksoverheid.nl/coronavirus blijft u op de hoogte van de meest actuele informatie over het Coronavirus. Ook via onze eigen website en onze gemeentelijke kanalen, waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn plaatsen we regelmatig updates.

Het is een rare tijd. We zullen allemaal moeten wennen aan deze nieuwe ontstane situatie die zeker tot en met 6 april duurt. Laten we elkaar daarom ondersteunen waar dat kan en er met elkaar het beste van maken!

Ik wens iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Patricia Hoytink-Roubos