Onderwijs leerplichtige Oekraïense kinderen in Overbetuwe

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Op dit moment is het in Overbetuwe als volgt geregeld:

1. Basisonderwijs

Het basisonderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Er is een speciale groep voor basisonderwijs voor Oekraïense kinderen gevestigd in een basisschool in Zetten. Deze is uitsluitend bestemd voor kinderen die in een van de dorpen ten westen van de snelweg A50 wonen. Oekraïense kinderen die in een dorp ten oosten van de A50 wonen kunnen terecht bij een basisschool in het eigen dorp of, als daar geen basisschool is, in een dorp dichtbij.

Oekraïense groep in Zetten

De Oekraïense groep voor basisonderwijs is gevestigd in de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten. Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen gaan naar deze school in Zetten:

Zetten
Heteren
Herveld
Andelst
Hemmen
Randwijk

Aanmelden: de ouder kan het kind fysiek op de Dr. Lammerts van Buerenschool aanmelden via een aanmeldformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de school: H. Piersonstraat 23, Zetten, telefoon 0488 45 15 69. Contactpersoon: Jos Schoenmakers.

Overige scholen in andere dorpen

Voor de dorpen ten oosten van de A50 is er (voorlopig nog) géén speciale groep voor Oekraïense kinderen beschikbaar.  Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen kunnen zich daarom aanmelden op elke basisschool in het eigen dorp of daar dichtbij.

Elst
Driel
Oosterhout
Slijk-Ewijk
Homoet
Valburg

2. Voortgezet onderwijs

Oekraïense kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die in onze gemeente verblijven bij particulieren, zijn voor het volgen van voortgezet onderwijs aangewezen op een Internationale Schakelklas (ISK). Afhankelijk van de verblijfplaats van de kinderen, kunnen zij terecht in Arnhem of Wageningen. Daarbij geldt de volgende indeling:

ISK Arnhem

Leerlingen uit Elst, Driel, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Andelst, Homoet en Valburg kunnen terecht bij ISK Arnhem
Adres: Groningensingel 1245, 6835 HZ Arnhem

Aanmelden kan met het aanmeldformulier schooljaar 2021-2022.

ISK Wageningen

Leerlingen uit Heteren, Herveld, Hemmen, Randwijk en Zetten kunnen terecht bij ISK Wageningen
Adres: Pantarijn isk, Hollandseweg 9, 6706 KX Wageningen

Aanmelden: nadat mensen uit Oekraïne hun verblijf bij het meldpunt in de gemeente hebben laten registreren, kunnen ze zich aanmelden via het aanmeldformulier. Ook moeten ze een kopie van het paspoort inleveren. Open hier het Aanmeldformulier voor Oekraïense leerlingen of open het aanmeldformulier in pdf (invulbaar).

Voor de reis van en naar de ISK gaan we er vanuit dat kinderen in deze leeftijd in staat zijn om (uiteindelijk) zelfstandig te reizen naar school per fiets of met het openbaar vervoer. Leerlingenvervoer vanuit de gemeente is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een structurele beperking waardoor zelfstandig reizen geen optie is. We bekijken momenteel of we fietsen ter beschikking kunnen stellen en of we ook begeleiding door vrijwilligers kunnen organiseren zodat de kinderen de route veilig kunnen leren kennen.

Stel gerust uw vraag

Hebt u vragen over onderwijs? Neem dan contact op met het Sociaal Team Overbetuwe, via telefoonnummer 14 0481, keuze 1, vervolgens keuze 2 (jeugd).

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd, dus we raden u aan deze regelmatig te bekijken.