Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van Asseldonk 2 januari 2018

Burgemeester Toon van Asseldonk had het in zijn Nieuwjaarstoespraak, dinsdag 2 januari, over Trots op Overbetuwe. Hier kunt u de video terugkijken en de tekst van de toespraak lezen.

 

Dames en heren,

Allereerst natuurlijk allemaal een goed, gezond en gelukkig 2018 gewenst.
De vooruitzichten zijn goed voor het nieuwe jaar. De economie blijft op stoom, de werkgelegenheid trekt aan, enig optimisme is daarom op zijn plek.

Het thema van mijn speech vandaag is trots zijn. In de uitnodiging voor deze ontvangst hebben we u gevraagd ons te laten weten waar u zoal trots op bent. Dat kon vooraf door een berichtje aan ons te sturen. En er gebeurde precies wat ik verwacht had.
Natuurlijk kregen we tientallen reacties, waarvoor hartelijk dank! Maar bijna allemaal persoonlijk of klein van aard. U bent trots op mooie initiatieven zoals het beroepenfeest Betuwe On Stage waar leerlingen in contact komen met beroepsbeoefenaars, of op het Alzheimer Café, op verschillende vormen van onderwijs en natuurlijk op uw eigen ondernemingen.

U bent vooral trots op al die verenigingen waar mensen zelf een rol in spelen, trots op mooie vormen van samenwerking zoals het Winterfestijn, Special Sports Events, het Zomerspektakel Oosterhout, Verenigingen zoals collectief Heteren waar men bij betrokken is, trots op de vierdaagse die weer uitgelopen is en de ontvangst die de wandelaars hier krijgen, trots op theater De Kik dat zo mooi verbouwd is, trots op mooie plekken zoals Park Lingezegen waar men graag komt.
Trots op jongeren die zich meer betrokken voelen bij het lokale bestuur, niet te vergeten mede dankzij onze kinderburgemeester Mike van Bergen van der Grijp. En u bent trots op die mantelzorger die al jaren met veel liefde voor zijn vrouw zorgt én die daarnaast ook nog vrijwilligerswerk doet bij diverse verenigingen.

Mooie voorbeelden dus, en zeer zeker stuk voor stuk met recht voorbeelden om trots op te zijn, maar tegelijkertijd ook allemaal relatief bescheiden van aard. Want daar zijn we best goed in hier in de Betuwe en daarom had ik dit soort reacties wel verwacht.

Vaak, misschien wel te vaak, hoor je:

  • Bescheidenheid siert de mens
  • Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg
  • Niet boven het maaiveld uit komen
  • Hoge bomen vangen veel wind

Het deed me denken aan de volgende uitspraak:

Het vervelende van bescheidenheid is dat je er niet over kunt opscheppen.

Persoonlijk vind ik dat we wel eens wat van onze bescheidenheid af zouden mogen werpen. We hebben namelijk een hoop waar we best trots op kunnen zijn. Daarnaast zou ik het ook niet verkeerd vinden als we eens wat vaker groot durven denken. En daarmee bedoel ik dat Overbetuwe zich op heel wat terreinen inmiddels echt tot de middelgrote gemeenten van ons land mag rekenen,  zeker niet alleen qua inwonertal.
Natuurlijk, het kleinschalige karakter van de dorpen moeten we koesteren, en velen roemen met mij de gemeente om zijn rust en zijn gemoedelijkheid, maar tegelijkertijd is Overbetuwe zeker geen slaperige plattelandsgemeente. Grote maatschappelijke trends en vraagstukken doen zich óók hier voor en de inwoners, organisaties en bedrijven in Overbetuwe pakken die uitdagingen dagelijks met opgestroopte mouwen op.

Graag noem ik daarom zelf ook een paar dingen waar ik trots op ben.
Laat ik dan beginnen hier in huis. Ik ben trots op onze organisatie. Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar een groot aantal veranderingen voor de kiezen gekregen. Het meest zichtbare voor de buitenwereld is de verbouwing hier in Elst en het sluiten van het gemeentehuis in Andelst. Dat laatste gebeurde een maand voordat hier vanmorgen de vernieuwde bovenste etage in gebruik genomen kon worden. Toch heb ik nauwelijks gemopper gehoord en letterlijk: tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open gebleven en hebben onze burgers er nauwelijks iets van gemerkt.

Ook trots ben ik op het college en de raad waar ik deel van uit mag maken. Laat ik dat in het laatste jaar van deze raad en college maar eens uitspreken. Er is de afgelopen jaren een hoop werk verzet, pittige dossiers zijn tot een oplossing gebracht. Niet altijd de oplossing waar iedereen direct achter kon staan, maar we zijn er steeds in goede samenwerking tussen samenleving, raad en college uit gekomen. Daar mogen we best eens een keer trots op zijn, want het gaat bepaald niet vanzelf. Bij sommige belangrijke besluiten ontmoeten we natuurlijk ook weerstand uit de samenleving. We hebben afgelopen jaar een paar keer demonstraties hier voor de deur gehad van bezorgde inwoners uit het buurtschap Reeth. En dat is ook prima. 
Iedereen mag zijn mening geven en natuurlijk wordt die meegewogen bij de besluitvorming door college en raad. Ik ben er trots op dat ook die inwoners uit Reeth zich zo helder en krachtig hebben laten horen en dat dit nooit tot echte problemen geleid heeft. Misschien hebben ze daar nog wel meer mee bereikt dan ze zich op dit moment realiseren.

Vorig jaar had ik als thema van mijn nieuwjaarsspeech: de kracht van samenspel. Daarbij gaf ik u voorbeelden uit al onze dorpen. Dat ga ik nu dus niet nog een keer doen. Wel wil ik een aspect van de kracht van samenspel hier belichten. Dat is de manier waarop wij als gemeente met allerlei partijen in al onze dorpen kunnen samenwerken om te komen tot een goede en snelle integratie van onze nieuwkomers. Ik ben er trots op dat zoveel mensen in de gemeente zich daarvoor in willen zetten. In al onze dorpen vinden de statushouders zonder problemen huisvesting en overal worden ze opgenomen in de lokale netwerken.Eind 2016 hadden we wat huisvesting betreft een vervelende achterstand, inmiddels is die volledig weggewerkt en lopen we zelfs voor op onze taakstelling.

Waar ik ook erg trots op ben is onze economische kracht: we doen het goed qua banengroei, we zien een forse toename van het aantal nieuwe bedrijven (welke gemeente van onze omvang heeft al twee McDonalds?) en ik merk ook dat het met de relatieve positie van de regio Arnhem Nijmegen weer de goede kant op gaat. Dat biedt ons als hart van deze stadsregio natuurlijk ook weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Laten we die in goede samenwerking oppakken! Met name hier mogen we wel eens wat groter denken en een stevige ambitie neerzetten, is mijn persoonlijke mening.

Binnen de gemeente Overbetuwe mogen we ook zeker trots zijn op de positie van Elst als winkelcentrum. Ik merk vaak dat bezoekers van buiten aangenaam verrast zijn door het brede aanbod aan winkels en horeca in ons eigen Elst. Er is nauwelijks leegstand, er komen zelfs nieuwe zaken bij en het wordt steeds drukker en daardoor nog gezelliger. Onderzoek wijst verder uit dat het centrum van Elst door bezoekers heel hoog gewaardeerd wordt, soms zelfs als het beste van Gelderland.

Natuurlijk geeft dat zo nu en dan ook verkeersproblemen, maar die zijn oplosbaar. Het centrum van Elst zal zich de komende jaren steeds meer gaan ontwikkelen van een winkelcentrum naar een bruisende dorpskern met een brede beleving, een centrum waar mensen naar toe komen voor de winkels, maar ook voor de horeca en wellicht voor nieuwe daar nog aan toe te voegen functies. Daar moeten we, natuurlijk in nauwe samenwerking met CentrumManagement Elst, ook een stevige ambitie in durven formuleren.

We mogen ook trots zijn op bijzondere persoonlijke prestaties en verdiensten zoals onze zanger Dick van Altena die al 40 jaar een voorstaande componist, tekstschrijver en performer is. In 2017 werd hij niet alleen geridderd maar ook weer verkozen tot Countryzanger van het jaar. En niet te vergeten Loiza Lamers uit Driel die Hollands Next Topmodel won en zo een voorbeeld is voor vele transgenders in Nederland. Afgelopen jaar heeft Heteren daarnaast ook nog met Rico Mallee de mooiste man van Nederland (en bijna van de wereld) geleverd.

En dan heb ik vooral gesproken over ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden en personen. Maar waar we toch ook echt trots op mogen zijn is op het prachtige landschap van Overbetuwe. De rivieren, onze dijken, pareltjes zoals Hemmen, Loenen en Park Lingezegen.

Beste mensen, dames en heren, al met al dus heel veel redenen om trots te zijn. Dus niks bescheidenheid en maar gewoon doen. Tijd om dat van ons af te werpen en zelfbewust onze plek te claimen. Durf ambitieus te zijn, durf risico’s te nemen, durf successen te claimen.

Dat alles wens ik u allen van harte toe voor 2018.

Maar bovenal wens ik u een gezond en gelukkig jaar toe!

Toonbeeld
Tot slot: zoals altijd besluit ik mijn toespraak met de uitreiking van het ‘Toonbeeld’, de prijs voor de beste vrijwilliger van het jaar.
Met deze prijs bedanken we niet alleen de winnaar voor zijn of haar inzet maar bedanken we alle vrijwilligers in onze gemeente. Want ook daar mogen we trots op zijn, op al die meer dan 10.000 Overbetuwse vrijwilligers.

De winnaar van het ‘Toonbeeld 2017’ is Riekie Brugmans uit Elst

Riekie Brugmans is al meer dan 12 jaar vrijwilliger bij het Knooppunt Mantelzorg. Zij zet zich met hart en ziel in voor de mantelzorgers. Zij beantwoordt de telefoon en verzorgt uitnodigingen en maakt vrijwillig vele uren. Iedereen die zich bij het Knooppunt Mantelzorg meldt, kan bij haar terecht en helpt ze graag. Riekie is een zeer gewaardeerde en altijd vrolijke vrijwilliger met een grote inzet. Mag ik Riekie vragen om naar voren te komen om het Toonbeeld in ontvangst te nemen?