Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hoytink-Roubos

In haar nieuwjaarstoespraak sprak burgemeester Hoytink-Roubos woensdag 2 januari over het thema 'verbinding'. Zij hield haar toespraak tijdens de Nieuwjaarsontmoeting voor inwoners van de gemeente Overbetuwe, op het Winterfestijn in de Dorpsstraat in Elst. Hieronder kunt u de tekst van de toespraak nog eens teruglezen. Het gesproken woord geldt.

Burgemeester Hoytink-Roubos tijdens de nieuwjaarstoespraakAllereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een gezond en liefdevol 2020 wens ik u allen toe!

Verbinding, dat is het thema van de Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Overbetuwe van vandaag.
Verbindingen zijn overal om ons heen, letterlijk en figuurlijk. Ze ontstaan wanneer je dingen of mensen samen brengt, waardoor er iets nieuws, iets waardevols ontstaat. Iets met méér waarde dan de afzonderlijke onderdelen los van elkaar.  Verbindingen kun je natuurlijk maken met techniek door het gebruik van materialen, bijvoorbeeld bij de bouw van huizen of zoals de nieuwbouw aan ons bestaande gemeentehuis. Maar verbindingen ontstaan zéker ook wanneer mensen onderling of groepen iets gezamenlijks delen en daarin elkaar versterken, waarde toevoegen.

Misschien heeft u in de kerstvakantie net als ik, de film ‘The Two Popes’ gezien. Daarin kwam op een gegeven moment de prachtige uitspraak ‘Bouw bruggen, geen muren’.

Als je er op gaat letten, dan zie je overal verbinding. Op grote en kleine schaal. Ik noem hier een aantal voorbeelden.

Landelijk en op wereldschaal is duurzaamheid een thema dat ons allen verbindt. We zijn ons er eigenlijk allemaal wel van bewust dat er iets moet veranderen. Hoe we dat moeten doen en wie daar wat aan bijdraagt, is een ingewikkeld vraagstuk en discussiepunt in Nederland en daarbuiten. Juist bij een dergelijk vraagstuk is het belangrijk om met elkaars belangen rekening te houden, echt te luisteren en daarin de verbinding te zoeken met elkaar.

Verbindingen zijn er ook regionaal. De gemeente Overbetuwe verbindt Arnhem en Nijmegen met elkaar, door de ligging van onze gemeente tussen de Waal, Linge, Rijn en de snelwegen A50, A15 en A325.  Ook op andere manieren is de gemeente Overbetuwe een verbindende factor. Denk aan Park Lingezegen dat Overbetuwe met Arnhem, Nijmegen en Lingewaard verbindt. Met Lingewaard hebben we een stevige verbinding in de nauwe samenwerking met elkaar. De gemeente Overbetuwe wil de verbindende rol ook actief pakken in het proces van de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen.

Een verbinding in de regio is er binnen de Airborne Region. Een samenwerking tussen de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum en kernpartners zoals de Stichting Driel-Polen. In 2019 herdachten wij met elkaar, dat Operatie Market Garden 75 jaar geleden plaatsvond. Dit deden we in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders waaronder Prins Charles in Driel en in het bijzonder de Poolse veteranen Staszkiewicz, Cisek en Kubinski. Helaas overleed deze laatste kort na de Polenherdenking.

Als het gaat om herdenken, beseffen en beleven, is er in 2019 en 2020 zelfs sprake van een nog breder gedragen verbinding in de hele provincie Gelderland: het project Gelderland Herdenkt. De gemeente Overbetuwe werkt daarin nauw samen met 9 andere gemeenten uit het rivierengebied. Met lokale initiatiefnemers is en wordt er hard gewerkt om het vergeten Betuwse oorlogsverhaal, wat ons allen verbindt, meer bekendheid te geven.

Dan heb ik het tot nu toe gehad over een aantal voorbeelden van verbindingen vooral buiten de gemeente Overbetuwe. Ook in onze gemeente zelf zijn natuurlijk legio voorbeelden waarin organisaties, stichtingen, verenigingen, buurten en inwoners met elkaar zijn verbonden en zo mooie dingen mogelijk maken.  Ik denk bijvoorbeeld aan het Winterfestijn waar we nu te gast zijn en de Oost-Betuwse uitdaging, waarbij maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven de verbinding met elkaar zoeken. In de vorm van het beschikbaar stellen van materialen, menskracht en middelen wordt de lokale leefbaarheid ondersteund.

Een initiatief dat mensen bij elkaar bracht en in 2020 nog bij elkaar zal brengen, is de steun voor de Molukken. Kennismaken met de Molukse cultuur en daarnaast geld inzamelen, verbindt de komende weken inwoners en inwonersgroepen met elkaar. Met de opbrengsten zal een project voor wederopbouw op de Molukken worden ondersteund.

Daarnaast zijn in alle dorpen in Overbetuwe natuurlijk ontelbaar veel mensen actief als vrijwilliger, in stichtingen, verenigingen en gewoon als individu, met sport, muziek, sociale activiteiten en nog veel meer. De afgelopen maanden heb ik dat zelf mogen ervaren, bij de vele leuke ontmoetingen met inwoners in alle dorpen van Overbetuwe. Onze gemeenschap draait op dit soort belangrijke verbindingen, hoe klein ze soms ook lijken.

En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen van verbindingen binnen en buiten Overbetuwe.

Als burgemeester van de gemeente Overbetuwe heb ik een verbindende rol. Een verbindende rol richting inwoners, organisaties en ondernemers. In mijn taak als voorzitter van de gemeenteraad, als voorzitter van het college van burgemeester & wethouders en naar onze ambtelijke organisatie. Binnen openbare orde en veiligheid tussen de gemeente Overbetuwe, politie, Justitie, Brandweer en GHOR. En in mijn rol als burgermoeder van de gemeente Overbetuwe.

Maar het leggen van verbindingen is niet alleen een verantwoordelijkheid van uw burgemeester. Dit is een taak van ons allen. Waarom is dit zo belangrijk?  Misschien is het nu wel belangrijker dan ooit!

Nationaal en internationaal zie je dat groepen mensen en landen juist meer van elkaar verwijderd lijken te raken. De kloof tussen verschillende groepen lijkt steeds groter te worden. Meningen verscherpen zich, de debatten worden harder. Nuancering is soms ver te zoeken. Als je alleen de berichten in de media en op social media zou volgen, zou je er misschien somber van kunnen worden.

Maar gelukkig zijn er in de echte wereld volop mooie voorbeelden die hoop geven. Voorbeelden van verbinding, van samenwerking. Ik heb u er een aantal genoemd. Zij leren ons dat nog altijd geldt: ‘samen bereiken we meer dan alleen.’

En vanavond is natuurlijk een mooie gelegenheid om dat meteen in de praktijk te brengen. Een nieuwjaarsontmoeting zoals deze, met vele Overbetuwenaren bij elkaar, heeft een veelheid aan potentiële verbindingen in zich. Daarom wil ik u uitdagen: ga vanavond eens op zoek naar verrassende verbindingen hier in de zaal. Ga niet alleen bekenden een goed Nieuwjaar wensen, maar stap juist eens op een onbekende af. Schud elkaar de hand en ga op zoek naar wat jullie met elkaar gemeen hebben of juist niet en wat jullie in 2020 misschien voor elkaar zouden kunnen betekenen. Ik ben benieuwd welke mooie nieuwe verbindingen dàt oplevert.

Want zoals gezegd: Samen bereik je meer dan alleen. Dus bouw bruggen, geen muren.

Dank u wel!

Ter afsluiting van mijn nieuwjaarstoespraak heb ik de eer om de vrijwilliger van het jaar 2019 bekend te maken. Er waren vele inzendingen voor het Toonbeeld 2019. Ik dank de jury voor het moeilijke werk om daaruit een keuze te maken. 1 Inwoner krijgt zo meteen het Toonbeeld uitgereikt. Niet alleen zetten we daarmee haar in het zonnetje. Maar zoals de tekst op het Toonbeeld zelf zegt: 'In haar eren wij allen die zich op deze wijze verdienstelijk maken voor Overbetuwe'. Want zonder vrijwilligers als zij kunnen we niet.

Ik heb dus al verklapt dat het een ‘zij’ is. Zij is een echte aanpakker. Zij gaat niets uit de weg en gaat altijd gewoon aan de slag. Zij zit niet stil en sinds haar jeugd besteedt ze al haar vrije uurtjes aan vrijwilligerswerk. Hiervoor zet zij zichzelf regelmatig aan de kant. Vele avonden gaan op aan vergaderingen, bijeenkomsten, repetities, en voorbereidingen van concerten of andere evenementen. Ze heeft een groot netwerk en onderhoudt dit ook met oog en aandacht voor anderen. Ze staat voor iedereen klaar.

Ze is moeder van 2 dochters en woont in Driel.

Haar vrijwillige inzet verricht of verrichtte zij vanuit verschillende invalshoeken: voetbal, dorpsvereniging, school, kersenfeest, de kerk en niet te vergeten muziekvereniging Concordia. Zij is een voorbeeld voor iedereen in onze samenleving. Daarin wordt van iedereen inzet gevraagd op allerlei fronten. Om het vooral samen te doen. In deze tijd waarin verenigingen onder druk staan en vrijwilligers steeds moeilijker te krijgen zijn, verdient dit grote waardering.

Zij verdient de erkenning van Het Toonbeeld. Haar naam is Karin Smeenk.

Foto Suzan