Nieuwe tarieven afvalinzameling en milieustraat per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 gaan de tarieven voor afvalinzameling in de gemeente Overbetuwe omhoog. Dat geldt ook voor de tarieven op de milieustraat. Natuurlijk is het vervelend dat prijzen stijgen. Gelukkig heeft u zelf ook invloed op de hoogte van het bedrag dat u jaarlijks betaalt aan afvalstoffenheffing. Als u uw afval goed scheidt, betaalt u minder dan wanneer u uw afval niet scheidt.

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt

Het ophalen van gft-afval en het inleveren van PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal/Blik en Drankenkartons), glas en papier is gratis. Ook op de milieustraat kunt u veel soorten afval gratis wegbrengen.

U betaalt als inwoner op twee manieren mee aan het ophalen en verwerken van afval: via het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing en per keer dat u de grijze afvalcontainer met restafval aan de straat zet of de ondergrondse container gebruikt.

Waarom gaan de afvaltarieven omhoog?

In alle Nederlandse gemeenten gaan de afvaltarieven omhoog. Dat komt doordat het verwerken van afval duurder is geworden. Ook heeft de Rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval verhoogd. Zo wil de overheid mensen stimuleren om afval beter te scheiden. Veel soorten afval kunnen worden hergebruikt. Dat is beter voor het milieu én beter voor uw portemonnee.

De afvaltarieven stijgen, maar Overbetuwe blijft in 2020 naar verwachting nog steeds een van de goedkoopste gemeenten in Gelderland. Voor mensen met lage inkomens is er bovendien een regeling: zij hoeven vaak een deel van de gemeentelijke belastingen niet te betalen.

Tarieven 2020

Bekijk de nieuwe tarieven van de afvalstoffenheffing >>

Bekijk de nieuwe tarieven voor het wegbrengen van afval naar de milieustraten >>

afvalsoorten