Maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers kunnen coronasteun aanvragen

Maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers uit de gemeente Overbetuwe kunnen een aanvraag indienen voor financiële coronasteun. De steun is bedoeld om de gevolgen te verzachten die de coronacrisis van de afgelopen jaren in de Overbetuwse samenleving heeft veroorzaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei de subsidieregelingen voor deze coronasteun vastgesteld.

Begin maart stelde het college voor om 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een breed pakket aan corona-steunmaatregelen. De gemeenteraad stemde op 24 mei unaniem in met dit voorstel. Een deel van de maatregelen trad direct in werking, voor een ander deel moest vervolgens nog een subsidieverordening worden vastgesteld. Dat heeft het college op 31 mei gedaan.  

Maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties is via de Subsidieregeling coronaherstel 390.000 euro beschikbaar. Het geld is bestemd voor jongerencentra, voor dorpshuizen, voor theater de Kik en voor initiatieven die gericht zijn op mentale en sociale steun voor groepen inwoners die extra geraakt zijn door de coronamaatregelen. De regeling staat open tot het geld op is, en uiterlijk tot 1 september. 
Meer informatie en aanvragen

De volledige subsidieregeling met alle voorwaarden en mogelijkheden (pdf, 72 kB) 

Kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is via de Subsidieregeling coronagevolgen kleine ondernemers 40.000 euro beschikbaar. Deze brede subsidie kan worden ingezet voor ondersteuning richting een doorstart, bij heroriëntatie van de bedrijfsactiviteiten of de oriëntatie op nieuwe activiteiten. Concreet valt daarbij onder meer te denken aan digitalisering van de bedrijfsprocessen, juridische ondersteuning en bijscholing op het gebied van de activiteiten van de onderneming. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 juli. De regeling staat open tot het geld op is, en uiterlijk tot 31 december 2022. 

De volledige subsidieregeling met alle voorwaarden en mogelijkheden (pdf, 64 kB)

 

Aanvragen voor beide regelingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare bedrag op is, dus: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 

Overige deel 1,7 miljoen euro

Het overige deel van de 1,7 miljoen euro was al direct vanaf 24 mei beschikbaar. Het gaat daarbij onder meer om een eenmalige verhoging van het budget voor jeugd- en gezinsconsulenten, een eenmalige verhoging van het budget voor de Meedoenregeling, een eenmalige schenking aan culturele stichtingen/verenigingen, een eenmalige schenking aan sportverenigingen, een eenmalige schenking aan bestaande initiatieven voor ontmoeting van ouderen, het ondersteuningstraject om een BIZ te realiseren voor het centrum van Zetten, geen precariobelasting terrassen in 2022 en 2023, uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk,  praktijkondersteuners jeugd, jeugdconsulenten en verzuimcoaches voor thuiszitters.