Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Hanny van Brakel-Huijgen uit Randwijk

Dinsdag 5 oktober 2021 reikte burgemeester Patricia Hoytink-Roubos een Koninklijke Onderscheiding uit aan vertrekkend gemeenteraadslid mevrouw Hanny van Brakel-Huijgen uit Randwijk. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens haar laatste raadsvergadering.

Mevrouw Hanny van Brakel-Huijgen (70) ontving de Koninklijke Onderscheiding voor 15 jaar inzet als gemeenteraadslid. Vanaf 2006 zat zij onafgebroken namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Overbetuwe. Sinds 2012 was zij tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. In die functie verving zij de burgemeester bij afwezigheid en bij raadsbehandeling van portefeuilles van de burgemeester. 
Ze verrichtte als plaatsvervangend voorzitter ook representatieve taken zoals het bijwonen van herdenkingen. Ze was voorzitter van het presidium, de agendacommissie van de raad. Ze was ook voorzitter van de commissie die de klankbordgesprekken voert met de burgemeester en van de werkgeverscommissie griffie. 

Naast haar inzet voor de gemeenteraad was en is mevrouw Van Brakel-Huijgen ook actief in tal van andere functies zoals Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Samen Zorgen, voorzitter van de Geurt van Lonkhuyzen Stichting en mantelzorger.

Koninklijke Onderscheiding voor Hanny van Brakel_Huijgen_500