Koninklijke Onderscheiding voor Wim Muilenburg uit Elst

Woensdag 29 september 2021 reikte de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Wim Muilenburg (65) in Herenboerderij De Hucht in Elst. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Driestroom. De heer Muilenburg blijft nog verbonden aan Driestroom als directeur van de franchiseorganisatie voor Driestroomhuizen. 

Naast zijn werk voor Stichting Driestroom heeft de heer Muilenburg zich in diverse bestuurlijke functies langdurig ingezet voor tal van organisaties in en om Nijmegen, waaronder:

•    Voetbalvereniging Waalstad
•    Coöperatie van huisartsen Nijmegen (CIHN) 
•    Stichting Gezondheidscentrum Hazenkamp
•    Stedelijk Netwerk Nijmegen en Stedelijk Netwerk Arnhem
•    Stichting Maelwael Gebroeders Van Lymborch
•    Stichting 'Vrienden van studenten van Scalda', ROC Zeeland
•    Stichting Beheer Cliëntgelden
•    Raad van Commissarissen Woonwaarts

Maatschappelijke vraagstukken

Naast deze functies zet de heer Muilenburg zich al langdurig in voor het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dit doet hij zowel in bezoldigde als onbezoldigde functies. Het uitgangspunt van de heer Muilenburg is dat iedereen maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk moet kunnen functioneren, op school, in de wijk en op het werk. 

Uitreiking

Burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen reikte de Koninklijke Onderscheiding uit, vanwege de inzet van Wim Muilenburg voor tal van organisaties in en om de gemeente Nijmegen de afgelopen veertig jaar. 

lintje voor Wim Muilenburg_500