Kermissen

Kermissen in de gemeente Overbetuwe in 2019

De kermissen in de gemeente Overbetuwe worden in 2019 op de volgende data gehouden:

Plaats

Data

Elst

13 juni t/m 16 juni 2019

Heteren

20 juni t/m 23 juni 2019

Elst

30 augustus t/m 02 september 2019

Driel

07 september t/m 10 september 2019

 

Inschrijving

De kermissen worden gesloten verpacht. Inschrijfformulieren moeten vóór 23 februari 2019 om 17.00 uur zijn ontvangen in het gemeentehuis van Overbetuwe, Dorpsstraat 67 te Elst, correspondentieadres: Postbus 11, 6660 AA Elst o.v.v. kermissen 2019.

Bij de inschrijfformulieren dient een recente foto van de attractie te worden gevoegd. Tevens moet u een geldig verzekeringsbewijs en keuringsrapport van de attractie en een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van maximaal 1 jaar oud, meezenden. Inschrijfformulieren met all-in prijzen worden gesplitst in pachtsom, de kosten voor de elektriciteitsvoorziening en bijkomende kosten.

Bij de plaatsing van de attracties wordt vooral gekeken naar kwaliteit en uitstraling van de attracties en niet zozeer naar wie bereid is daarvoor het meeste geld te betalen. Daarnaast kunnen kermisexploitanten, die bereid zijn om met (nieuwe) attractieve vermaak-zaken ook op kleinere kermissen standplaats in te nemen, de voorkeur genieten bij grotere kermissen. Er kunnen geen plaats bedingen worden gemaakt.

Als een attractie wordt gegund, moet de standplaats ingenomen worden door de gegunde attractie (conform de meegezonden foto). Het college behoudt zich het recht voor om de te verpachten plaatsen al dan niet te gunnen en/of staanplaatsen toe te wijzen aan inschrijvers, die naar hun mening, daarvoor het meest in aanmerking komen, zonder verplichting de reden van hun besluit mee te delen en zonder aan de hoogste inschrijver gebonden te zijn.

Ritprijzen

Voor alle attracties geldt een maximale rit- en entreeprijs van € 2,00 (tenzij anders overeengekomen).

Voorwaarden en inschrijving

De voorwaarden en het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. Iedere inschrijver geeft door de inschrijving te kennen, de geldende voorwaarden te hebben ontvangen en met deze voorwaarden bekend en akkoord te zijn. Aangeraden wordt om zorgvuldig van deze voorwaarden kennis te nemen.

Betaling

De volledige betaling (pacht en alle te betalen kosten, incl. BTW) dient voor aanvang van de desbetreffende kermis te zijn betaald. U ontvangt hiervoor een factuur.

Inlichtingen

Vóór 1 maart 2019 worden geen inlichtingen over de (voorlopige) voordrachten verstrekt. Als u overige vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Effing, tel.nr. 14 0481.

Kosten stroomvoorziening

Elke attractie dient te worden aangesloten op de gemeentelijke stroomvoorziening (openbaar net, dan wel mobiel aggregaat). Het gebruik van eigen stroomvoorziening is niet toegestaan. Bij de inschrijving moet de aansluitwaarde van de elektrische installatie in kilowatt en ampère worden opgegeven. Indien de exploitant een onjuiste of onvolledige opgave van de aansluitwaarde doorgeeft, dan loopt hij het risico dat de stroomvoorziening ten behoeve van zijn inrichting niet kan worden gegarandeerd c.q. extra kosten in rekening worden gebracht. De aansluitingen van de attracties e.d. worden in opdracht van de gemeente Overbetuwe verzorgd door Elektrotechnisch Installatiebureau De Graauw uit Schaijk.

De kermisexploitanten dienen voor de aansluiting van hun attractie een afstand van minimaal 50 meter tussen de elektriciteitsvoorziening en hun/haar inrichting te overbruggen. De kermisexploitant is, aan de gemeente Overbetuwe, de kosten van de aansluiting op de elektriciteitsvoorziening en het verbruik van elektriciteit verschuldigd. Over onderstaande kosten voor de aansluiting en het verbruik van de elektriciteitsvoorziening voor de kermissen wordt nog BTW geheven. De bedragen (excl. BTW) zijn als volgt:

Gevraagd aantal KW

Gezekerd met

Elst

Heteren en Driel

3 KW

1 x 16 amp.

€    100,00

€      80,00

6 KW

3 x 10 amp.

€    200,00

€    160,00

10 KW

3 x 16 amp.

€    250,00

€    200,00

15 KW

3 x 25 amp.

€    300,00

€    240,00

20 KW

3 x 35 amp.

€    375,00

€    300,00

30 KW

3 x 50 amp.

€    450,00

€    360,00

40 KW

3 x 63 amp.

€    550,00

€    440,00

50 KW

3 x 80 amp.

€    650,00

€    520,00

65 KW

3 x 100 amp.

€    825,00

€    660,00

80 KW

3 x 125 amp.

€    900,00

€    720,00

100 KW

3 x 160 amp.

€ 1.000,00

€    800,00

130 KW

3 x 200 amp.

€ 1.100,00

€    880,00

165 KW

3 x 250 amp.

€ 1.375,00

€ 1.100,00

210 KW

3 x 300 amp.

€ 1.650,00

€ 1.320,00

Meer

 > 3 x 300 amp.

Op aanvraag

Op aanvraag

 

Bijkomende kosten

Vanuit de opbrengst van de bijkomende kosten wordt gefinancierd:

  • goede reclame/promotie van de kermissen. Alle exploitanten kunnen gratis hun advertentietekst voor het maken van kortingsbonnen aanleveren;
  • de nachtbewaking van de kermislocaties. Dit jaar zal de kermislocatie bewaakt worden vanaf de nacht voorafgaand aan de opening van de kermis tot de laatste dag van de kermis vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur;
  • het schoonmaken van het kermisterrein.

Over de bijkomende kosten wordt nog BTW geheven. De bedragen (excl. BTW) zijn per attractie als volgt:

  • voor de kermissen Heteren en Driel                  € 150,00
  • voor de kermissen in Elst                                  € 200,00

Kosten salonwagenterrein

Voor het gebruiken van het salonwagenterrein worden kosten berekend. De door u opgegeven voertuigen worden door de gemeente ingedeeld in vakken. De diepte van een groot vak is 20 meter en een klein vak 10 meter.

De kosten zijn als volgt:           

 

Klein vak

Groot vak

kermissen in Heteren en Driel    €   50,00  € 100,00  
kermis in Elst   €   75,00   € 125,00