Inwoners Overbetuwe tevreden over (jeugd)zorg

Uit cliëntonderzoeken blijkt dat 80% van onze cliënten tevreden tot heel tevreden is over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening voor WMO en Jeugdzorg.

Vanaf 2015 kunt u terecht bij de Sociale Kernteams (www.kernteamsoverbetuwe.nl) en de gemeente Overbetuwe als u ondersteuning of lichte (jeugd)zorg nodig heeft. Uit cliëntonderzoeken blijkt dat 80% van onze cliënten tevreden tot heel tevreden is over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening voor WMO en Jeugdzorg. De ondersteuning door de Sociaal Kernteamleden krijgt een 7,7. Daarnaast blijft het aantal bezwaarschriften en klachten laag, ondanks de sterke toename van het aantal cliënten in het sociaal domein vanaf 2015.

Wethouder Rob Engels is tevreden: “Er ligt een goede basis waarop we samen met alle partijen in ons werkveld kunnen doorbouwen,” vertelt hij. De afgelopen jaren is er meer vrij toegankelijke ondersteuning gekomen. Hier kun je als inwoner terecht zonder tussenkomst van een instantie. Daarnaast kunnen inwoners inmiddels kiezen uit veel meer zorgaanbieders dan in 2015 doordat de gemeente op een andere manier aanbesteed. “Natuurlijk zijn er ook zaken waar we nog extra aandacht aan gaan besteden. Op dit moment verschuiven we in nauwe samenwerking met onze zorgpartners de focus naar preventie. Ook ligt er de uitdaging om meer mantelzorgers te ondersteunen zodat ze hun taken goed aankunnen”.

Een andere grote uitdaging zit met name in de jeugdzorg. “We krijgen meer aanvragen voor jeugdzorg en weten uit de prognoses dat dit in de toekomst niet veranderd”. Vechtscheidingen zijn hier bijvoorbeeld een belangrijke oorzaak van. Daarnaast zijn er meer zware jeugdzorgtrajecten nodig. “Een belangrijk gegeven waarbij we vooral moeten kijken hoe we in de toekomst – ook financieel – ervoor kunnen blijven zorgen dat ieder kind de juiste zorg krijgt”.

In de monitor Sociaal Domein 2017 leest u meer informatie over de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en Participatiewet in de gemeente Overbetuwe.