Informatieavond over aardgasvrij Overbetuwe en duurzame energie

Hoe gaan we zorgen dat Overbetuwe in 2050 aardgasvrij is, wat gebeurt er nu al op het gebied van duurzame energie, en wat kunt u zelf doen? Die vragen staan centraal tijdens de inloop- en informatieavond op donderdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid.

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Dan kunnen we onze huizen en bedrijven niet meer met aardgas verwarmen. Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al bedenken hoe we de gemeente Overbetuwe aardgasvrij maken.  Logo Duurzaamheid Overbetuwe
 
Wat zijn de beste alternatieven voor aardgas? En wat kunt u nu al doen om uw huis te isoleren en duurzame energie te gebruiken? Het antwoord op alle vragen hebben we nog niet. Het onderzoek naar het aardgasvrij maken van wijken geeft eind dit jaar het eerste inzicht. Omdat het zulke belangrijke veranderingen zijn, nodigen we u nu al uit. Graag informeren wij u hierover en we vragen u ook om hierover mee te denken.

10/10/2019: Bijeenkomst in Onder de Toren, Elst

Donderdag 10 oktober 2019 is de landelijke Dag van de Duurzaamheid. We nodigen u op die speciale dag dan ook van harte uit voor een inloopavond in ‘Onder de Toren’, Sint Maartenstraat 34 in Elst.

U kunt tussen 17.00 en 21.00 uur vrij binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Er zijn informatiestands waar u zelf kunt rondkijken en medewerkers aanwezig zijn aanwezig voor een toelichting, beantwoorden van vragen en het in ontvangst namen van wensen en ideeën. Om 17.30 uur, 19.00 en 20.00 uur kunt u een presentatie bijwonen over duurzaam en aardgasvrij Overbetuwe.

Duurzame energie in Overbetuwe

De weg naar een aardgasvrij Overbetuwe staat natuurlijk niet op zich: het is onderdeel van het streven naar een duurzaam Overbetuwe. Tijdens deze avond laten we ook zien wat er in Overbetuwe allemaal gebeurt op het gebied van duurzame energie. We leggen uit in welke projecten al gewerkt wordt aan duurzame energie, hoe we samenwerken met de regio, wat de gemeente doet én wat u zelf kunt doen. Bij de bijeenkomst is ook het Loket Duurzaam Wonen aanwezig. Ook is er informatie beschikbaar over subsidies die u kunt krijgen als u uw huis gaat verduurzamen.

Tijdens de avond willen we graag horen hoe u betrokken wilt worden bij de duurzame energie in Overbetuwe. We doen dit met een interactieve quiz (Mentimeter). Het is daarom handig om een smartphone of tablet mee te nemen als u die heeft.  

Tot ziens op donderdag 10 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur!