Hoge waterstanden, maar geen reden tot ongerustheid in Overbetuwe

Er is veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Dat water zorg voor hoge waterstanden op de Rijn, Lek en de Maas, vooral in het oosten van het rivierengebied. In Zuid-Limburg is de situatie zeer ernstig en is grote schade ontstaan door het water.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt. Overbetuwe ligt in het rivierengebied. De waterschappen en de veiligheidsregio monitoren de situatie nauwkeurig.
In enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld Nijmegen, zijn maatregelen getroffen voor de uiterwaarden of kades. Op dit moment is er geen nadere actie vereist. Naar verwachting zullen de waterstanden ook niet gaan leiden tot acties vanuit onze regio.
 
Op de website van Waterschap Rivierenland vindt u de laatste informatie over het hoogwater in het rivierengebied.