Hart voor Heteren

Vorige week hadden we een stevig gesprek op het gemeentehuis met inwoners en andere betrokkenen over de herontwikkeling van Heteren. Het plan ‘Hart voor Heteren’ bestaat onder andere uit het maken van nieuwe winkelruimte rond het toekomstige plein. In een rondetafelgesprek met onder andere raadsleden, de dorpsraad, Heteren Sociaal en projectontwikkelaar Artica Vastgoedontwikkeling werden knelpunten hierover op tafel gelegd.

Foto van wethouder Jan van BaalBetrokken inwoners

Inwoners uit Heteren waren in grote getalen aanwezig op het gemeentehuis. Ik heb de hal zelden zo vol gezien. We hebben ze gastvrij ontvangen en vervolgens ontstond er een constructief gesprek aan tafel. Ik waardeer de inzet van Heteren en hun betrokkenheid. Het is goed dat zij zich, samen met ons, zo intensief inzetten voor hun dorp.

Korte terugblik

Het invullen van de winkelruimte met ondernemers is de afgelopen jaren geen eenvoudige zaak gebleken. In 2005 heb ik het voorstel voor de ontwikkeling van onder meer de ‘nieuwe’ Bongerd, het samengaan van De Haafakkers en de Julianaschool in het Rabogebouw in een volle zaal in de ‘oude’ Bongerd gepresenteerd. Ik had en heb, net als Artica Vastgoed, de uitdrukkelijke voorkeur om in het centrum van Heteren meer winkels en andere voorzieningen te vestigen. Helaas is het tot nu toe niet mogelijk geweest om hiervoor partijen te interesseren. De ontwikkeling van het centrum van Heteren mag niet tot stilstand komen. Heteren wil een dorpshart en dat willen we als gemeente ook. Daarom maken we een meer flexibele invulling van de rand van het plein mogelijk. Zo kunnen we verdere, snelle herinrichting van de Flessestraat garanderen. Ook komt er dan geld beschikbaar voor de ontwikkeling van het plein. Hierbij wil ik benadrukken dat -door een flexibele bestemming rond het plein- het nog steeds mogelijk is de gewenste winkelruimte te maken en daarvoor nemen we nog steeds ruim de tijd!

Zo mogelijk een stichting oprichten

De dorpsraad Heteren omarmde het voorstel om een stichting op te richten die verantwoordelijk wordt voor de winkels en maatschappelijke voorzieningen. Deze stichting koopt dan de grond van Artica en zorgt voor de invulling en realisatie ervan. De komende maanden nemen we de tijd om uit te zoeken hoe we dit samen mogelijk kunnen maken.

 

Met hartelijke groet,

Jan van Baal, portefeuillehouder ruimtelijke projecten