“Groei en Bloei” gekozen als kunstroute voor Heteren

Met 55% kregen Barbara Recourt & Fons Broess van de inwoners van Overbetuwe de meeste stemmen op hun schetsontwerp “Groei en Bloei kunst route”. Zaaien, ontkiemen, groeien en bloeien, fruitteelt en het achterhalen van de dorpsidentiteit zijn de dragers van het ontwerp voor de kunstroute in Heteren.

Op 27 mei presenteerden de, door de Kunst Advies Commissie, geselecteerde kunstenaars hun schetsontwerpen. Ruim 400 inwoners brachten in de week daarna hun stem uit op hun favoriete schetsontwerp. Op basis van het advies van de Kunst Advies Commissie en de uitslag van de publieksstemmen heeft het college van B&W de voorlopige keuze gemaakt voor de “Groei en Bloei kunst route”. “Als je kijkt naar de stemmen van de inwoners sprongen er twee ontwerpen uit. Dat maakte de keuze voor het college van B&W lastig. We hebben uiteindelijk de stemmen van de inwoners het zwaarst laten wegen. Het advies van de Kunst Advies Commissie moet worden verwerkt in het definitieve ontwerp”, licht wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder toe.

De Kunst Advies Commissie geeft nog een aantal aanscherpingen mee aan de kunstenaars op weg naar het definitieve ontwerp. Kunst Advies Commissie: “Deze aanscherpingen zitten hem vooral in de inpasbaarheid binnen het plan voor Hart van Heteren en we zijn benieuwd naar de ideeën om vandalisme tegen te gaan, wit is een ‘gevoelige’ kleur in de openbare ruimte”.

De kunstroute is medio 2020 gereed.

U kunt het schetsontwerp terugkijken: