Goed wonen, leven en werken blijft betaalbaar in Overbetuwe

Ook volgend jaar betalen inwoners van Overbetuwe gemiddeld relatief weinig aan gemeentelijke woonlasten. Een gemiddeld gezin betaalt in Overbetuwe in 2022 ruim 12 euro, ofwel 1,4 % meer aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing dan dit jaar. Daarmee blijft Overbetuwe een van de goedkoopste gemeenten van Gelderland, waar het goed wonen, leven en werken is dankzij goede voorzieningen voor de inwoners.

Dat blijkt uit het voorstel voor de begroting voor 2022, dat het college van burgemeester en wethouders 29 september aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeenteraad heeft het laatste woord: zij besluit op 2 november of ze akkoord gaat met deze begroting. 

Structureel op orde

De begroting van de gemeente Overbetuwe is de komende jaren structureel op orde. Net als veel andere Nederlandse gemeenten heeft Overbetuwe al een aantal jaren te maken met groeiende kosten. Zo kregen gemeenten er een aantal taken van de Rijksoverheid bij zonder toereikend budget. Ook blijven de kosten van WMO en van jeugdzorg stijgen. 

In het voorjaar stelde het college daarom een aantal ingrepen voor om inkomsten en uitgaven weer structureel met elkaar in balans te brengen: besparingen binnen de eigen organisatie, het bijstellen van een aantal ambities en een beperkte verhoging van een aantal belastingen en heffingen. Daarnaast krijgen gemeenten de komende jaren van de Rijksoverheid een aanzienlijke bijdrage voor jeugdzorg. Verder is de lage rentestand ook gunstig voor de gemeentelijke begroting: de kosten van leningen vallen daardoor lager uit. 

Alles bij elkaar leidt dat tot een sluitende begroting in 2022 en in de jaren daarna tot beperkte overschotten. Die overschotten zullen, als ze inderdaad gerealiseerd worden, ingezet worden om de algemene reserve, de financiële buffer van de gemeente, op peil te brengen.