Gezamenlijke aanpak om criminaliteit in buitengebied te voorkomen

Criminelen de pas afsnijden in het buitengebied, door samen op te treden, door informatie uit te wisselen, en door zoveel mogelijk mensen alert te maken op mogelijke signalen dat er iets niet pluis is - dat is het doel van het Keurmerk Veilig Buitengebied.

Maar liefst acht partijen gaan daar de komende tijd in Overbetuwe mee aan de slag. Agrariërs (LTO), de gemeente Overbetuwe, de politie, het Openbaar Ministerie, het Waterschap Rivierenland, de brandweer, de Omgevingsdienst en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) tekenden vandaag, 11 oktober, in Elst een overeenkomst om deze samenwerking te bekrachtigen.

Tips voor bewoners en bedrijven

Overbetuwe is een van de eerste gemeenten in Nederland die op deze manier de strijd inzet tegen criminaliteit op het platteland. Een van de eerste stappen is een enquête onder inwoners en bedrijven over hoe zij de veiligheid in de gemeente ervaren. Niet alleen criminaliteit, ook verkeersveiligheid, het onderhoud van de openbare ruimte en brandveiligheid komen aan bod. Mede op basis van de uitkomsten van de enquête brengen de partijen de knelpunten in beeld, welke mogelijke oplossingen er zijn, en hoe ze de onderlinge kennisuitwisseling verder kunnen verbeteren. Verder komen er ook tips voor bewoners en bedrijven over hoe ze onveilige of verdachte situaties kunnen herkennen, wat ze kunnen doen om de risico’s te verkleinen en waar ze terecht kunnen met vragen en meldingen. Een eenvoudig maar doeltreffend voorbeeld is het gebruik van een Whatsapp-groep.

Signaal

Burgemeester Van Asseldonk van Overbetuwe: ‘Overbetuwe is een relatief veilige gemeente, ook in het buitengebied. Maar in heel Nederland zien we dat criminelen steeds meer de anonimiteit en ruimte van het landelijk gebied opzoeken. Wij willen dat vóór zijn. Het Keurmerk Veilig Buitengebied  is een belangrijk signaal naar onze bewoners en bedrijven, maar zéker ook naar personen of organisaties met criminele bedoelingen. En als het Keurmerk er eenmaal is, blíjft onze samenwerking bestaan, om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en te blijven monitoren waar zich eventuele problemen voordoen.’

Het Keurmerk Veilig Buitengebied is een initiatief van het CCV. Eerder ontwikkelde deze organisatie vergelijkbare keurmerken voor bedrijventerreinen en winkelgebieden. De toetsing voor het Keurmerk wordt gedaan door certificeringsinstituut Kiwa.

Gezamenlijke aanpak om criminaliteit in buitengebied te voorkomen