Gemeente en Ten Brinke onderzoeken mogelijkheden woningbouw in noordoosten woongebied De Pas Elst

De gemeente Overbetuwe en projectontwikkelaar Ten Brinke onderzoeken de komende tijd de haalbaarheid van de bouw van woningen in het noordoostelijke deel van woongebied De Pas in Elst. Het gaat om het gebied omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jacobslaan en de Caro van Eijcklaan.

Ten Brinke heeft al enige tijd plannen om hier woningen te realiseren. Het college van B&W is dinsdag akkoord gegaan met ondertekening van een intentieovereenkomst met Ten Brinke. In deze overeenkomst staan afspraken om de haalbaarheid van deze planontwikkeling te onderzoeken. 

Het gebied van Ten Brinke moet qua stedenbouwkundige uitwerking aansluiten op de plannen van ontwikkelaars BPD en Amvest, die in het zuidelijke deel van woongebied de Pas woningbouwplannen hebben. Onlangs heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor behandeld. Amvest en BPD willen hier ongeveer 350 woningen bouwen. De plannen van Ten Brinke moeten aansluiten bij de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Uitgangspunt is om 30% van het totaal overeen te komen aantal woningen als betaalbare huurwoning en 20% als betaalbare koopwoning te realiseren (betaalbaar wordt gesteld op NHG grens). De overige 50% van het woningbouwprogramma is vrij qua woningbouwcategorie en qua verdeling in woningtypen.

Voor het gebied waarin dit woningbouwplan valt, heeft de gemeenteraad al diverse kaders vastgesteld:
•    Ontwikkelingsvisie De Pas (7 april 2015) pdf, 9 MB 
•    Amendement ‘Duurzaam Overbetuwe in De Pas’ (7 april 2015) pdf, 96 kB
•    Kader voor ruimtelijke kwaliteit De Pas-Elst (september 2018) pdf, 24 MB 

Ten Brinke gaat omwonenden en belanghebbenden de komende tijd benaderen om hen te betrekken bij het proces. 

Meer informatie over woongebied De Pas en aanmelden voor de nieuwsbrief