Gemeente Overbetuwe versoepelt kostendelersnorm

Vanaf 1 juli 2022 tellen jongvolwassenen van 21 tot en met 26 jaar in de gemeente Overbetuwe niet meer mee als kostendeler voor de uitkering van hun medebewoners. Dat betekent dat ze kunnen blijven samenwonen met iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, zonder dat dit consequenties heeft voor de uitkering van die persoon. De versoepeling is opmerkelijk, omdat landelijk de wijziging pas na 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Door vooruit te lopen op deze wetswijziging kan meer maatwerk in de bijstand worden toegepast.

Voorkomen van problemen

Kostendelersnorm is een begrip dat wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog je bijstandsuitkering is. Woon je samen met andere volwassenen? Dan kun je woonlasten (zoals energie) met elkaar delen. Hierdoor heb je een lagere uitkering nodig om van te kunnen leven. Hoe meer volwassen personen in huis wonen, hoe lager de uitkering. De norm leidt zo nu en dan tot problemen. Ouders met kinderen boven de 21 jaar vragen de kinderen te verhuizen, omdat ze bang zijn een lagere bijstandsuitkering te krijgen. Door de kostendelersnorm te versoepelen verlagen we de kans op dak- en thuisloosheid onder jongeren.


Verandering

Jongvolwassenen van 21 tot en met 26 jaar tellen vanaf 1 juli 2022 niet meer mee als kostendeler voor de bijstandsuitkering van een ander. Andersom blijft de kostendelersnorm wel gelden voor personen vanaf 21 jaar.
2 voorbeelden:

  1. U bent 27 jaar of ouder en ontvangt een uitkering. Er woont iemand bij u in huis die tussen de 21 tot en met 26 jaar oud is. Voor u is de kostendelersnorm niet van toepassing, u wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.
  2. U bent tussen de 21 en 26 jaar en ontvangt een uitkering. Er woont iemand bij u in die 27 jaar of ouder is. Voor u geldt de kostendelersnorm.

Automatisch

De uitkeringen worden door de gemeente Overbetuwe opnieuw beoordeeld op de gewijzigde norm. Inwoners hoeven hiervoor niets te doen. Geldt de versoepelde kostendelersnorm voor u? Dan ontvangt u binnenkort een brief.