Extra coronamaatregelen voor maatschappelijke organisaties Overbetuwe

Omdat we eind 2020 nog steeds midden in de corona-crisis zitten, heeft de gemeente Overbetuwe opnieuw gekeken hoe zij maatschappelijke organisaties in de gemeente kan ondersteunen. Met een derde set aan extra maatregelen wil de gemeente organisaties en instellingen met een maatschappelijke functie en zonder winstoogmerk ondersteunen die door de crisis moeite hebben het hoofd boven water te houden. Daaronder vallen onder andere dorpshuizen, sportverenigingen en theater De Kik. Ook wil het college de horeca tegemoetkomen door geen precariobelastingen voor terrassen te heffen in 2020 en het eerste kwartaal in 2021.

"Organisaties komen niet altijd in aanmerking voor de landelijke of provinciale steunmaatregelen’, aldus wethouder Faber ‘Daarom bieden we als gemeente graag een helpende hand. Met deze maatregelen vertrouwen we erop dat we de financiële effecten van de coronacrisis voor de Overbetuwse samenleving en haar sociaal maatschappelijke instellingen enigszins kunnen verzachten." Voor een aantal van de maatregelen is een besluit van de gemeenteraad nodig. 

Set van maatregelen   

Het college stelt de volgende set van maatregelen voor:

  • De aanslag voor precariobelasting voor terrassen wordt ingetrokken voor heel 2020 en voor kwartaal 1 van 2021. Voor de rest van 2021 geldt dit voor de maanden in 2021 dat de horeca gesloten moet zijn door landelijke besluiten.*
  • Een tegemoetkoming in de kosten voor theater de Kik voor de periode kwartaal 4 van 2020.*
  • Kwijtschelden van huur voor huurders van gemeentelijke gebouwen (sportaccommodaties of dorpshuizen) of een tegemoetkoming in de kosten voor de huur van niet-gemeentelijke accommodaties van sportverenigingen of dorpshuizen voor de periode kwartaal 4 van 2020 en de maanden in het eerste half jaar van 2021, wanneer er niet gesport mag worden door landelijke besluiten of wanneer dorpshuizen gesloten moeten blijven.* 
  • Kwijtschelden van de huur van overig gemeentelijke gebouwen die door de landelijke coronamaatregelen verplicht gesloten zijn in de periode kwartaal 4 van 2020 en de eerste helft van  2021.*
  • Met vrijwillige jeugdorganisaties worden maatwerk afspraken gemaakt over financiële compensatie. 

* voor deze maatregel is een besluit van de gemeenteraad nodig.

Besluitvorming

Alle maatregelen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college verwacht dat met deze extra maatregelen een bedrag tot ruim 190.000 euro gemoeid zal zijn. De kosten voor een eventuele verlenging van de landelijke maatregelen na het eerste kwartaal in 2021 of een nieuwe lockdown zijn daarin nog niet opgenomen.