Enquête: zicht op wat er speelt in dorpen en wijken

Ongeveer 6300 inwoners van de gemeente Overbetuwe ontvangen in de week van 19 augustus een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun dorp of buurt ervaren.

 En ook wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen. Ontvangt u de uitnodiging? Dan hopen we dat u meedoet. Uw mening telt!brievenbus

De enquête is een van de manieren van de gemeente Overbetuwe om beter inzicht te krijgen in wat er speelt in uw dorp of wijk. Dat inzicht draagt bij aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen, zodat mensen prettig kunnen wonen en samenleven.

Cijfers en gesprekken

Naast de resultaten van de enquête kijkt de gemeente ook naar de cijfers over bijvoorbeeld gezondheid, werk, onderwijs, bevolkingsopbouw. Verder gaan we het gesprek aan met inwoners, en ook met politie, basisscholen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere belangrijke organisaties voor het dorp.
Dit alles bij elkaar biedt straks per dorp en per wijk een overzicht van kansen en kwetsbaarheden, en uiteindelijk leidt dit tot een dorpsagenda van inwoners, organisaties en gemeente.