Drie gebouwen Pactum vanaf half mei beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Drie leegstaande gebouwen op het terrein van jeugdzorginstelling Pactum in Zetten worden vanaf half mei tijdelijk ingezet voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente Overbetuwe en Pactum hebben hier samen afspraken over gemaakt. De afgelopen weken onderzocht de gemeente in hoeverre de panden geschikt waren om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Daaruit bleek dat dit inderdaad mogelijk is. De komende weken past de gemeente de panden aan, zodat er ruimtes ontstaan waarin mensen in gezinsverband of in kleine groepjes kunnen wonen, met voldoende privacy. In totaal zouden er ongeveer 100 mensen kunnen wonen. Met Pactum is afgesproken dat de drie gebouwen een half jaar beschikbaar zijn hiervoor, met een mogelijkheid tot verlenging.

Burgemeester Hoytink-Roubos: "Natuurlijk hopen we allemaal dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk voorbij is. Tot die tijd proberen we voor de Oekraïense vluchtelingen een zo goed mogelijk verblijf in Nederland te regelen. Ik vertrouw erop dat dat ons in Overbetuwe gaat lukken, samen met de inwoners, ondernemers en organisaties."

Voor omwonenden van Pactum en andere betrokkenen houdt de gemeente binnenkort een informatiebijeenkomst over de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen bij Pactum.

Op dit moment biedt de gemeente Overbetuwe in zalencentrum de Wanmolen in Zetten crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Na 11 mei 2022 sluit deze locatie en wordt de crisisnoodopvang door een andere gemeente in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden overgenomen.