Dijkversterking: dijk tussen Lent en Slijk-Ewijk afgesloten tot eind 2022

De werkzaamheden voor de dijkversterking Wolferen-Sprok gaan 30 augustus van start. Om die werkzaamheden mogelijk te maken, wordt de Waaldijk vanaf de spoorbrug in Lent tot aan camping De Grote Altena in Oosterhout t/m december 2022 afgesloten voor alle verkeer. De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin Rijkswaterstaat en de waterschappen samenwerken.

Dijk volledig afgesloten

De maatregelen om de dijk weer volgens de huidige norm veilig te krijgen, bestaan uit het aanbrengen van damwandschermen, steunbermen van grond en klei en het aanpassen van de bestaande rijbaanhoogte. Aannemerscombinatie De Betuwse Waard voert deze klus met vele uitdagingen uit. Daarvoor is het noodzakelijk om het dijkvak helemaal af te sluiten. Het is uit veiligheidsoogpunt onverantwoord om naast al het bouwverkeer ook nog de andere verkeersdeelnemers toe te staan. In het gebied zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Dijkbewoners, wandelaars en fietsers

Voor de bewoners aan de dijk wordt een alternatieve bereikbaarheid ingericht. Met hen zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Dit is vaak maatwerk.
Ook voor wandelaars en fietsers is het gebied voorlopig verboden terrein. De recreatieve organisaties hebben meegedacht in het omleiden van de wandelaars en fietsers. Voor de Nijmeegse Vierdaagse wordt  een uitzondering gemaakt. Als deze volgend jaar doorgaat, is de weg voor dat moment zodanig geasfalteerd, dat de wandelaars er prima mee uit de voeten kunnen. 

Uit oogpunt van veiligheid rijdt het bouwverkeer niet door de dorpskernen. De routes waar wél langs gereden mag worden, zijn afgestemd met de gemeente. De benodigde grondstoffen (zand en klei) worden over het water (de Waal) aangevoerd.

Planning en vragen

Na december 2022 wordt het volgende deel van de dijk tot en met Wolferen aangepakt en als laatste het gedeelte Sprok ten oosten van Lent. De afronding van de totale dijkversterking is naar verwachting in 2025. 

Speciaal voor het project is een Omgevingstelefoon (06 51 46 92 06). Deze is 24/7 bereikbaar en voor alle soorten meldingen te gebruiken (melden onveilige situaties, informatie over de dijkversterking, schade melden etc.). Ook is er een projectwebsite waarop u allerlei informatie kunt vinden over de op handen zijnde werkzaamheden:  www.dijkversterkingwolferensprok.nl